ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου, 2023:

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.376,507 1.375,967
UNLEADED 100 BIO 1.449,314 1.449,659
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.108,588 1.107,531
HEATING GASOIL (ΧΠ) 858,046 856,896
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 985,071 986,495
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 595,596 596,043
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 655,896 656,343
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 796,832 807,491
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 620,667 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 553,879 552,709
Fuel Oil No 380 1%S 538,745 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 699,240 -
KERO SPECIAL 704,710 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 441,790 442,560
ΒΕΑ 30/45 - 459,870
ΒΕΑ 35/40 459,100 -
ΒΕΘ 50/70 445,430 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.383,839 1.383,300
UNLEADED 100 BIO 1.456,829 1.457,185
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.117,141 1.116,094
HEATING GASOIL (ΧΠ) 866,294 865,144
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.022,619 1.024,053
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 637,355 637,792
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 697,655 698,092
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 804,958 815,627
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 670,826 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 557,417 556,249
Fuel Oil No 380 1%S 541,675 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 704,770 -
KERO SPECIAL 710,250 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 446,820 447,590
ΒΕΑ 30/45 - 464,930
ΒΕΑ 35/40 464,160 -
ΒΕΘ 50/70 450,470 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023

 

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.384,195 1.383,697
UNLEADED 100 BIO 1.457,317 1.457,734
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.122,236 1.121,219
HEATING GASOIL (ΧΠ) 871,724 870,616
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.049,182 1.050,667
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 667,152 667,640
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 727,452 727,940
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 808,893 819,633
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 707,092 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 556,879 555,750
Fuel Oil No 380 1%S 540,454 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 703,730 -
KERO SPECIAL 709,220 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 447,350 448,160
ΒΕΑ 30/45 - 465,540
ΒΕΑ 35/40 464,730 -
ΒΕΘ 50/70 451,010 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 25 Απριλίου 2023

Τρίτη, 25 Απριλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.391,070 1.390,521
UNLEADED 100 BIO 1.464,426 1.464,772
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.130,058 1.128,989
HEATING GASOIL (ΧΠ) 880,512 879,352
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.074,628 1.076,072
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 695,720 696,158
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 756,020 756,458
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 812,544 823,254
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 741,884 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 560,144 558,974
Fuel Oil No 380 1%S 543,028 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 706,810 -
KERO SPECIAL 712,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 450,530 451,300
ΒΕΑ 30/45 - 468,720
ΒΕΑ 35/40 467,940 -
ΒΕΘ 50/70 454,190 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 22 έως 24 Απριλίου 2023

Σάββατο έως Δευτέρα, 22 έως 24 Απριλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.398,871 1.398,351
UNLEADED 100 BIO 1.472,369 1.472,755
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.136,312 1.135,274
HEATING GASOIL (ΧΠ) 888,048 886,918
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.092,212 1.093,676
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 715,419 715,887
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 775,719 776,187
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 815,260 826,010
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 765,834 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 562,085 560,937
Fuel Oil No 380 1%S 544,288 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 709,500 -
KERO SPECIAL 709,500 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 453,050 453,840
ΒΕΑ 30/45 - 471,270
ΒΕΑ 35/40 470,480 -
ΒΕΘ 50/70 456,720 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023

Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.407,118 1.406,600
UNLEADED 100 BIO 1.480,718 1.481,105
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.143,593 1.142,566
HEATING GASOIL (ΧΠ) 896,285 895,157
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.104,243 1.105,718
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 728,863 729,332
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 789,163 789,632
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 817,416 828,166
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 782,096 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 564,343 563,195
Fuel Oil No 380 1%S 545,813 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 715,730 -
KERO SPECIAL 721,240 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 456,510 457,300
ΒΕΑ 30/45 - 474,730
ΒΕΑ 35/40 473,930 -
ΒΕΘ 50/70 460,170 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2023

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.420,197 1.419,688
UNLEADED 100 BIO 1.493,808 1.494,183
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.153,397 1.152,360
HEATING GASOIL (ΧΠ) 905,774 904,634
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.120,048 1.121,512
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 746,591 747,058
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 806,891 807,358
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 819,766 830,485
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 803,677 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 567,191 566,042
Fuel Oil No 380 1%S 547,837 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 728,720 -
KERO SPECIAL 734,210 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 460,090 460,880
ΒΕΑ 30/45 - 478,260
ΒΕΑ 35/40 477,470 -
ΒΕΘ 50/70 463,750 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.428,720 1.428,170
UNLEADED 100 BIO 1.502,319 1.502,665
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.160,130 1.159,062
HEATING GASOIL (ΧΠ) 912,007 910,849
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.128,011 1.129,434
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 755,123 755,550
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 815,423 815,850
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 823,721 834,390
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 813,338 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 566,052 564,882
Fuel Oil No 380 1%S 545,854 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 738,690 -
KERO SPECIAL 744,170 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 461,650 462,420
ΒΕΑ 30/45 - 479,770
ΒΕΑ 35/40 479,000 -
ΒΕΘ 50/70 465,300 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 18 Απριλίου 2023

Τρίτη, 18 Απριλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.439,714 1.439,184
UNLEADED 100 BIO 1.513,526 1.513,893
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.166,476 1.165,439
HEATING GASOIL (ΧΠ) 917,642 916,502
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.143,021 1.144,476
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 771,812 772,270
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 832,112 832,570
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 826,986 837,685
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 833,393 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 565,147 563,988
Fuel Oil No 380 1%S 544,207 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 747,500 -
KERO SPECIAL 752,980 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 462,610 463,390
ΒΕΑ 30/45 - 480,760
ΒΕΑ 35/40 479,980 -
ΒΕΘ 50/70 466,260 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)