ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 23rd, 2023:

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.402,867 1.402,328
UNLEADED 100 BIO 1.478,257 1.478,644
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.203,647 1.202,569
HEATING GASOIL (ΧΠ) 839,272 838,092
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.267,197 1.268,692
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 899,211 899,679
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 959,511 959,979
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 928,585 939,629
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 967,241 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 567,649 566,459
Fuel Oil No 380 1%S 542,031 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 805,230 -
KERO SPECIAL 810,890 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,530 398,330
ΒΕΑ 30/45 - 416,260
ΒΕΑ 35/40 415,450 -
ΒΕΘ 50/70 401,300 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.402,867
UNLEADED 100 BIO 1.478,257
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.203,647
HEATING GASOIL (ΧΠ) 839,272
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.267,197
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 899,211
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 959,511
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 928,585
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 967,241 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 567,649
Fuel Oil No 380 1%S 542,031 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 805,230 -
KERO SPECIAL 810,890 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,530
ΒΕΑ 30/45 -
ΒΕΑ 35/40 415,450 -
ΒΕΘ 50/70 401,300 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)