ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 15th, 2023:

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.418,915 1.418,417
UNLEADED 100 BIO 1.494,062 1.494,479
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.227,018 1.225,981
HEATING GASOIL (ΧΠ) 859,480 858,351
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.260,078 1.261,614
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 890,272 890,781
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 950,572 951,081
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 934,249 945,263
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 954,650 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 589,128 587,968
Fuel Oil No 380 1%S 563,286 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 847,140 -
KERO SPECIAL 852,770 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 394,390 395,220
ΒΕΑ 30/45 - 413,020
ΒΕΑ 35/40 412,190 -
ΒΕΘ 50/70 398,140 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)