ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου 12th, 2023:

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.363,580 1.363,092
UNLEADED 100 BIO 1.438,371 1.438,808
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.269,935 1.268,908
HEATING GASOIL (ΧΠ) 907,095 905,987
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.185,654 1.187,220
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 823,374 823,913
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 883,674 884,213
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 807,135 818,219
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 902,813 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 549,587 548,437
Fuel Oil No 380 1%S 514,307 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 906,320 -
KERO SPECIAL 911,970 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 360,220 361,060
ΒΕΑ 30/45 - 378,960
ΒΕΑ 35/40 378,130 -
ΒΕΘ 50/70 363,990 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)