ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου 5th, 2023:

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.381,103 1.380,524
UNLEADED 100 BIO 1.456,392 1.456,727
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.283,726 1.282,598
HEATING GASOIL (ΧΠ) 919,829 918,608
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.155,073 1.156,537
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 788,348 788,786
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 848,648 849,086
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 807,632 818,678
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 858,899 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 571,981 570,761
Fuel Oil No 380 1%S 537,454 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 901,790 -
KERO SPECIAL 907,470 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,410 393,190
ΒΕΑ 30/45 - 411,170
ΒΕΑ 35/40 410,380 -
ΒΕΘ 50/70 396,190 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)