ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου 2nd, 2023:

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2023

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.377,727 1.377,208
UNLEADED 100 BIO 1.452,832 1.453,239
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.298,676 1.297,618
HEATING GASOIL (ΧΠ) 932,002 930,853
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.125,498 1.127,024
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 755,001 755,499
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 815,301 815,799
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 804,470 815,545
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 818,016 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 580,687 579,517
Fuel Oil No 380 1%S 545,600 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 914,870 -
KERO SPECIAL 920,530 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 405,810 406,630
ΒΕΑ 30/45 - 424,570
ΒΕΑ 35/40 423,750 -
ΒΕΘ 50/70 409,590 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.377,727 1.377,208
UNLEADED 100 BIO 1.452,832 1.453,239
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.298,676 1.297,618
HEATING GASOIL (ΧΠ) 932,002 930,853
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.125,498 1.127,207
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 755,001 755,367
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 815,301 815,667
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 804,470 817,945
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 818,016 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 580,687 579,517
Fuel Oil No 380 1%S 545,600 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 914,870 -
KERO SPECIAL 920,530 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 405,810 405,970
ΒΕΑ 30/45 - 423,910
ΒΕΑ 35/40 423,750 -
ΒΕΘ 50/70 409,590 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)