ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου, 2023:

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.425,526 1.424,956
UNLEADED 100 BIO 1.499,797 1.500,133
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.294,395 1.293,296
HEATING GASOIL (ΧΠ) 913,880 912,679
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.267,533 1.268,947
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 896,058 896,465
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 956,358 956,765
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 953,369 964,129
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 957,101 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 574,229 573,029
Fuel Oil No 380 1%S 540,576 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 988,980 -
KERO SPECIAL 994,520 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,300 387,070
ΒΕΑ 30/45 - 404,610
ΒΕΑ 35/40 403,850 -
ΒΕΘ 50/70 390,000 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 28 εως 30 Ιανουαρίου 2023

Σάββατο εως Δευτέρα, 28 εως 30 Ιανουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.430,845 1.430,306
UNLEADED 100 BIO 1.505,259 1.505,625
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.312,508 1.311,439
HEATING GASOIL (ΧΠ) 929,205 928,046
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.264,899 1.266,363
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 896,374 896,913
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 956,674 957,213
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 929,479 940,290
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 963,590 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 574,320 573,151
Fuel Oil No 380 1%S 538,908 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.009,510 -
KERO SPECIAL 1.015,060 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,260 389,040
ΒΕΑ 30/45 - 406,600
ΒΕΑ 35/40 405,820 -
ΒΕΘ 50/70 391,950 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.437,598 1.437,100
UNLEADED 100 BIO 1.512,082 1.512,489
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.329,338 1.328,311
HEATING GASOIL (ΧΠ) 949,678 948,559
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.263,251 1.264,756
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 897,665 898,154
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 957,965 958,454
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 907,888 918,740
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 970,475 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 578,114 576,964
Fuel Oil No 380 1%S 540,698 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.027,860 -
KERO SPECIAL 1.033,410 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,650 392,450
ΒΕΑ 30/45 - 410,010
ΒΕΑ 35/40 409,210 -
ΒΕΘ 50/70 395,350 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.440,568 1.440,028
UNLEADED 100 BIO 1.515,205 1.515,560
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.336,254 1.335,176
HEATING GASOIL (ΧΠ) 961,413 960,245
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.262,956 1.264,410
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 898,724 899,161
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 959,024 959,461
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 898,135 908,956
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 974,237 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 580,057 578,877
Fuel Oil No 380 1%S 541,471 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.032,050 -
KERO SPECIAL 1.037,610 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 393,740 394,530
ΒΕΑ 30/45 - 412,110
ΒΕΑ 35/40 411,330 -
ΒΕΘ 50/70 397,450 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.440,547 1.440,059
UNLEADED 100 BIO 1.515,276 1.515,693
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.336,590 1.335,573
HEATING GASOIL (ΧΠ) 966,844 965,725
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.258,817 1.260,332
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 895,011 895,520
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 955,311 955,820
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 890,905 901,796
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 971,421 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 580,351 579,212
Fuel Oil No 380 1%S 541,166 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.028,440 -
KERO SPECIAL 1.034,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 394,340 395,160
ΒΕΑ 30/45 - 412,770
ΒΕΑ 35/40 411,950 -
ΒΕΘ 50/70 398,050 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023

 

 

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.437,414 1.436,896
UNLEADED 100 BIO 1.512,124 1.512,521
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.332,196 1.331,148
HEATING GASOIL (ΧΠ) 968,115 966,977
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.253,752 1.255,237
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 889,885 890,363
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 950,185 950,663
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 886,308 897,180
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 966,153 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 582,202 581,042
Fuel Oil No 380 1%S 543,048 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.017,200 -
KERO SPECIAL 1.022,770 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 395,110 395,910
ΒΕΑ 30/45 - 413,530
ΒΕΑ 35/40 412,730 -
ΒΕΘ 50/70 398,820 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 21 εως 22 Ιανουαρίου 2023

Σάββατο εως Δευτέρα, 21 εως 22 Ιανουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.427,590 1.427,071
UNLEADED 100 BIO 1.502,218 1.502,605
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.317,368 1.316,321
HEATING GASOIL (ΧΠ) 953,308 952,179
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.243,450 1.244,945
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 879,187 879,675
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 939,487 939,975
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 878,782 889,664
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 954,660 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 578,144 576,984
Fuel Oil No 380 1%S 540,312 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 992,060 -
KERO SPECIAL 997,620 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,910 390,710
ΒΕΑ 30/45 - 408,340
ΒΕΑ 35/40 407,540 -
ΒΕΘ 50/70 393,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023

 

 

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.417,736 1.417,187
UNLEADED 100 BIO 1.492,251 1.492,608
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.309,181 1.308,104
HEATING GASOIL (ΧΠ) 946,017 944,837
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.230,971 1.232,436
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 866,810 867,247
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 927,110 927,547
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 865,673 876,514
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 942,466 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 574,533 573,344
Fuel Oil No 380 1%S 537,190 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 974,790 -
KERO SPECIAL 980,360 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,850 384,630
ΒΕΑ 30/45 - 402,270
ΒΕΑ 35/40 401,490 -
ΒΕΘ 50/70 387,570 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023

 

 

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.412,356 1.411,826
UNLEADED 100 BIO 1.486,800 1.487,177
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.307,890 1.306,833
HEATING GASOIL (ΧΠ) 945,762 944,613
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.225,591 1.227,076
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 862,274 862,742
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 922,574 923,042
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 854,344 865,205
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 939,629 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 572,734 571,564
Fuel Oil No 380 1%S 535,247 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 969,620 -
KERO SPECIAL 975,190 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 379,840 380,640
ΒΕΑ 30/45 - 398,280
ΒΕΑ 35/40 397,480 -
ΒΕΘ 50/70 383,560 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)