ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου, 2022:

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2022

Σάββατο, 31 Δεκέμβριος 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.378,754 1.378,235
UNLEADED 100 BIO 1.453,880 1.454,286
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.301,514 1.300,455
HEATING GASOIL (ΧΠ) 822,756 852,117
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.125,681 1.127,207
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 754,868 755,367
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 815,168 815,667
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 806,870 817,945
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 817,244 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 582,894 581,724
Fuel Oil No 380 1%S 547,807 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 918,360 -
KERO SPECIAL 924,020 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 405,150 405,970
ΒΕΑ 30/45 - 423,910
ΒΕΑ 35/40 423,090 -
ΒΕΘ 50/70 408,930 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.371,808 1.371,309
UNLEADED 100 BIO 1.446,913 1.447,341
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.297,863 1.296,814
HEATING GASOIL (ΧΠ) 816,999 846,381
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.119,274 1.120,810
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 747,791 748,299
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 808,091 808,599
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 805,121 816,227
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 808,833 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 585,893 584,725
Fuel Oil No 380 1%S 551,763 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 912,860 -
KERO SPECIAL 918,530 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 410,530 411,360
ΒΕΑ 30/45 - 429,320
ΒΕΑ 35/40 428,490 -
ΒΕΘ 50/70 414,310 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.363,682 1.363,173
UNLEADED 100 BIO 1.438,707 1.439,124
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.293,632 1.292,584
HEATING GASOIL (ΧΠ) 810,786 840,157
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.112,236 1.113,773
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 740,386 740,885
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 800,686 801,185
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 800,686 811,792
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 800,676 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 585,629 584,459
Fuel Oil No 380 1%S 552,201 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 906,530 -
KERO SPECIAL 912,210 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 412,870 413,700
ΒΕΑ 30/45 - 431,670
ΒΕΑ 35/40 430,840 -
ΒΕΘ 50/70 416,650 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.354,123 1.353,603
UNLEADED 100 BIO 1.429,035 1.429,441
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.284,713 1.283,655
HEATING GASOIL (ΧΠ) 801,084 830,444
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.104,193 1.105,718
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 732,240 732,728
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 792,540 793,028
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 793,364 804,460
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 792,327 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 581,907 580,738
Fuel Oil No 380 1%S 549,241 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 894,090 -
KERO SPECIAL 899,760 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 409,840 410,660
ΒΕΑ 30/45 - 428,630
ΒΕΑ 35/40 427,800 -
ΒΕΘ 50/70 413,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Τρίτη, 24 έως 27 Δεκεμβρίου 2022

Σάββατο έως Τρίτη, 24 έως 27 Δεκεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.354,499 1.353,980
UNLEADED 100 BIO 1.429,441 1.429,858
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.285,150 1.284,102
HEATING GASOIL (ΧΠ) 801,511 830,882
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.104,568 1.106,104
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 732,617 733,125
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 792,917 793,425
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 793,751 804,857
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 792,713 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 582,212 581,052
Fuel Oil No 380 1%S 549,525 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 894,590 -
KERO SPECIAL 900,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 410,070 410,900
ΒΕΑ 30/45 - 428,880
ΒΕΑ 35/40 428,050 -
ΒΕΘ 50/70 413,850 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.348,041 1.347,522
UNLEADED 100 BIO 1.422,943 1.423,349
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.280,756 1.279,709
HEATING GASOIL (ΧΠ) 796,812 826,173
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.101,365 1.102,890
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 729,485 729,983
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 789,785 790,283
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 790,039 801,144
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 789,723 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 578,643 577,473
Fuel Oil No 380 1%S 546,149 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 888,240 -
KERO SPECIAL 893,920 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 404,620 405,450
ΒΕΑ 30/45 - 423,440
ΒΕΑ 35/40 422,610 -
ΒΕΘ 50/70 408,410 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022

 

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.339,111 1.338,552
UNLEADED 100 BIO 1.413,912 1.414,289
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.279,932 1.278,824
HEATING GASOIL (ΧΠ) 795,602 824,922
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.096,432 1.097,928
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 723,871 724,328
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 784,171 784,628
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 789,866 800,940
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 782,747 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 570,141 568,940
Fuel Oil No 380 1%S 536,946 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 885,440 -
KERO SPECIAL 891,120 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 394,300 395,100
ΒΕΑ 30/45 - 413,100
ΒΕΑ 35/40 412,290 -
ΒΕΘ 50/70 398,090 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022

 

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.335,928 1.335,369
UNLEADED 100 BIO 1.410,718 1.411,095
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.288,354 1.287,244
HEATING GASOIL (ΧΠ) 803,118 832,427
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.096,768 1.098,252
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 723,860 724,318
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 784,160 784,618
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 792,643 803,717
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 782,034 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 565,299 564,089
Fuel Oil No 380 1%S 530,752 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 892,990 -
KERO SPECIAL 898,670 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,820 389,620
ΒΕΑ 30/45 - 407,620
ΒΕΑ 35/40 406,820 -
ΒΕΘ 50/70 392,610 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022

 

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.338,471 1.337,952
UNLEADED 100 BIO 1.413,220 1.413,627
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.300,314 1.299,265
HEATING GASOIL (ΧΠ) 813,928 843,290
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.102,341 1.103,867
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 728,986 729,485
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 789,286 789,785
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 801,327 812,423
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 786,275 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 566,550 565,380
Fuel Oil No 380 1%S 530,864 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 906,330 -
KERO SPECIAL 912,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,240 392,070
ΒΕΑ 30/45 - 410,050
ΒΕΑ 35/40 409,220 -
ΒΕΘ 50/70 395,030 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)