ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 17th, 2022:

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.527,744 1.527,216
UNLEADED 100 BIO 1.606,633 1.607,050
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.433,611 1.432,514
HEATING GASOIL (ΧΠ) 876,362 936,202
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.201,336 1.202,902
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 831,316 831,825
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 891,616 892,125
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 876,982 888,352
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 895,278 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 657,206 656,006
Fuel Oil No 380 1%S 619,730 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.053,500 -
KERO SPECIAL 1.059,320 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 455,170 456,020
ΒΕΑ 30/45 - 474,450
ΒΕΑ 35/40 473,600 -
ΒΕΘ 50/70 459,050 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)