ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2022:

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.527,744 1.527,216
UNLEADED 100 BIO 1.606,633 1.607,050
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.433,611 1.432,514
HEATING GASOIL (ΧΠ) 876,362 936,202
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.201,336 1.202,902
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 831,316 831,825
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 891,616 892,125
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 876,982 888,352
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 895,278 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 657,206 656,006
Fuel Oil No 380 1%S 619,730 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.053,500 -
KERO SPECIAL 1.059,320 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 455,170 456,020
ΒΕΑ 30/45 - 474,450
ΒΕΑ 35/40 473,600 -
ΒΕΘ 50/70 459,050 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.543,152 1.542,796
UNLEADED 100 BIO 1.623,007 1.623,628
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.442,907 1.442,012
HEATING GASOIL (ΧΠ) 884,467 944,481
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.208,414 1.210,164
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 838,354 839,035
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 898,654 899,335
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 884,355 896,020
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 902,224 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 667,680 666,593
Fuel Oil No 380 1%S 630,317 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.073,050 -
KERO SPECIAL 1.078,940 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 459,550 460,500
ΒΕΑ 30/45 - 479,140
ΒΕΑ 35/40 478,180 -
ΒΕΘ 50/70 463,470 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022

 

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.552,458 1.552,081
UNLEADED 100 BIO 1.633,055 1.633,665
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.454,948 1.454,022
HEATING GASOIL (ΧΠ) 896,051 956,034
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.213,163 1.214,913
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 843,093 843,764
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 903,393 904,064
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 889,115 900,882
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 906,963 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 674,922 673,824
Fuel Oil No 380 1%S 636,937 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.090,650 -
KERO SPECIAL 1.096,580 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 458,600 459,550
ΒΕΑ 30/45 - 478,360
ΒΕΑ 35/40 477,400 -
ΒΕΘ 50/70 462,560 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα,12 έως 14 Νοεμβρίου 2022

Σάββατο, 12 εως και 14 Νοεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.563,706 1.563,258
UNLEADED 100 BIO 1.645,005 1.645,544
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.474,668 1.473,651
HEATING GASOIL (ΧΠ) 915,811 975,723
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.218,605 1.220,303
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 848,575 849,185
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 908,875 909,485
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 894,271 906,068
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 912,526 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 685,489 684,319
Fuel Oil No 380 1%S 646,253 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.113,190 -
KERO SPECIAL 1.119,180 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 461,230 462,140
ΒΕΑ 30/45 - 481,100
ΒΕΑ 35/40 480,180 -
ΒΕΘ 50/70 465,220 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022

 

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου  2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.575,259 1.574,730
UNLEADED 100 BIO 1.657,259 1.657,727
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.499,920 1.498,812
HEATING GASOIL (ΧΠ) 940,087 999,908
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.225,439 1.227,076
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 855,785 856,335
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 916,085 916,635
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 898,461 910,279
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 920,499 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 698,109 696,879
Fuel Oil No 380 1%S 657,317 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.134,070 -
KERO SPECIAL 1.140,110 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 466,340 467,220
ΒΕΑ 30/45 - 486,320
ΒΕΑ 35/40 485,440 -
ΒΕΘ 50/70 470,360 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022

 

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.588,287 1.587,717
UNLEADED 100 BIO 1.670,593 1.671,020
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.524,816 1.523,667
HEATING GASOIL (ΧΠ) 961,556 1.021,346
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.230,524 1.232,141
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 861,277 861,796
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 921,577 922,096
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 900,739 912,546
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 926,794 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 708,320 707,069
Fuel Oil No 380 1%S 666,053 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.149,370 -
KERO SPECIAL 1.155,410 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 470,090 470,950
ΒΕΑ 30/45 - 490,100
ΒΕΑ 35/40 489,230 -
ΒΕΘ 50/70 474,120 -

 

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022

 

 

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.600,897 1.600,440
UNLEADED 100 BIO 1.683,874 1.684,434
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.548,624 1.547,596
HEATING GASOIL (ΧΠ) 980,635 1.040,536
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.236,596 1.238,324
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 867,765 868,386
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 928,065 928,686
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 903,881 915,872
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 934,117 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 717,005 715,826
Fuel Oil No 380 1%S 673,386 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.156,970 -
KERO SPECIAL 1.163,060 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 473,640 474,580
ΒΕΑ 30/45 - 493,860
ΒΕΑ 35/40 492,920 -
ΒΕΘ 50/70 477,700 -

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.604,478 1.603,989
UNLEADED 100 BIO 1.687,668 1.688,196
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.546,936 1.545,868
HEATING GASOIL (ΧΠ) 976,455 1.036,305
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.239,260 1.240,968
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 870,238 870,837
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 930,538 931,137
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 907,949 919,940
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 936,181 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 718,083 716,873
Fuel Oil No 380 1%S 675,065 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.136,030 -
KERO SPECIAL 1.142,130 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 471,720 472,630
ΒΕΑ 30/45 - 491,960
ΒΕΑ 35/40 491,040 -
ΒΕΘ 50/70 475,780 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 5 έως 7 Νοεμβρίου 2022

Σάββατο έως Δευτέρα, 5 έως 7 Νοεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.595,609 1.595,039
UNLEADED 100 BIO 1.678,769 1.679,206
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.535,505 1.534,345
HEATING GASOIL (ΧΠ) 967,302 1.027,081
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.236,697 1.238,334
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 866,871 867,400
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 927,171 927,700
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 910,980 922,920
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 931,219 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 714,351 713,080
Fuel Oil No 380 1%S 672,024 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.104,700 -
KERO SPECIAL 1.110,810 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 464,200 465,080
ΒΕΑ 30/45 - 484,430
ΒΕΑ 35/40 483,550 -
ΒΕΘ 50/70 468,280 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)