ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2022:

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.436,906 1.436,367
UNLEADED 100 BIO 1.514,330 1.514,727
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.340,007 1.338,908
HEATING GASOIL (ΧΠ) 804,338 864,158
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.178,005 1.179,542
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 807,488 807,976
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 867,788 868,276
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 857,089 868,409
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 870,463 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 593,501 592,281
Fuel Oil No 380 1%S 558,079 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 956,050 -
KERO SPECIAL 961,850 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 399,870 400,700
ΒΕΑ 30/45 - 419,050
ΒΕΑ 35/40 418,220 -
ΒΕΘ 50/70 403,730 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.441,188 1.440,638
UNLEADED 100 BIO 1.518,734 1.519,120
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.349,892 1.348,784
HEATING GASOIL (ΧΠ) 810,654 870,473
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.183,874 1.185,410
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 813,692 814,180
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 873,992 874,480
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 860,629 871,947
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 877,328 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 594,345 593,125
Fuel Oil No 380 1%S 558,271 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 974,920 -
KERO SPECIAL 980,720 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 403,280 404,100
ΒΕΑ 30/45 - 422,470
ΒΕΑ 35/40 421,650 -
ΒΕΘ 50/70 407,140 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 26 έως 28 Νοεμβρίου 2022

Σάββατο έως Δευτέρα, 26 έως 28 Νοεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.452,863 1.452,334
UNLEADED 100 BIO 1.530,867 1.531,294
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.368,859 1.367,771
HEATING GASOIL (ΧΠ) 825,828 885,668
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.198,580 1.200,146
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 829,008 829,516
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 889,308 889,816
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 871,093 882,494
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 893,854 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 601,403 600,203
Fuel Oil No 380 1%S 564,282 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.004,720 -
KERO SPECIAL 1.010,550 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 412,750 413,600
ΒΕΑ 30/45 - 432,060
ΒΕΑ 35/40 431,210 -
ΒΕΘ 50/70 416,640 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.453,900 1.453,412
UNLEADED 100 BIO 1.532,128 1.532,595
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.375,063 1.374,015
HEATING GASOIL (ΧΠ) 827,699 887,569
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.199,159 1.200,776
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 829,618 830,168
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 889,918 890,468
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 871,490 882,962
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 894,525 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 594,295 593,104
Fuel Oil No 380 1%S 556,249 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.013,320 -
KERO SPECIAL 1.019,170 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 411,720 412,590
ΒΕΑ 30/45 - 431,100
ΒΕΑ 35/40 430,240 -
ΒΕΘ 50/70 415,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022

 

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.462,281 1.461,762
UNLEADED 100 BIO 1.540,701 1.541,128
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.383,351 1.382,264
HEATING GASOIL (ΧΠ) 833,343 893,183
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.197,167 1.198,752
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 827,015 827,534
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 887,315 887,834
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 873,737 885,190
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 890,712 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 593,918 592,708
Fuel Oil No 380 1%S 555,180 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.023,220 -
KERO SPECIAL 1.029,070 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 417,320 418,170
ΒΕΑ 30/45 - 436,710
ΒΕΑ 35/40 435,860 -
ΒΕΘ 50/70 421,230 -

 

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.474,159 1.473,609
UNLEADED 100 BIO 1.552,742 1.553,149
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.391,691 1.390,572
HEATING GASOIL (ΧΠ) 840,269 900,069
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.197,044 1.198,590
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 826,567 827,055
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 886,867 887,355
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 875,863 887,284
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 889,623 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 597,324 596,094
Fuel Oil No 380 1%S 558,120 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.026,100 -
KERO SPECIAL 1.031,960 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 425,140 425,980
ΒΕΑ 30/45 - 444,520
ΒΕΑ 35/40 443,680 -
ΒΕΘ 50/70 429,040 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.481,349 1.480,861
UNLEADED 100 BIO 1.559,800 1.560,268
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.399,898 1.398,850
HEATING GASOIL (ΧΠ) 847,266 907,146
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.190,241 1.191,848
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 819,356 819,906
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 879,656 880,206
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 871,947 883,399
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 881,579 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 604,291 603,112
Fuel Oil No 380 1%S 564,953 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.024,990 -
KERO SPECIAL 1.030,830 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 429,600 430,470
ΒΕΑ 30/45 - 448,940
ΒΕΑ 35/40 448,080 -
ΒΕΘ 50/70 433,490 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 19 έως 21 Νοεμβρίου 2022

Σάββατο έως Δευτέρα, 19 έως 21 Νοεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.499,096 1.498,547
UNLEADED 100 BIO 1.577,517 1.577,913
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.412,855 1.411,757
HEATING GASOIL (ΧΠ) 859,317 919,137
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.190,841 1.192,386
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 819,783 820,282
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 880,083 880,582
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 873,737 885,087
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 881,670 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 623,381 622,160
Fuel Oil No 380 1%S 584,531 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.033,000 -
KERO SPECIAL 1.038,820 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 442,580 443,410
ΒΕΑ 30/45 - 461,820
ΒΕΑ 35/40 460,980 -
ΒΕΘ 50/70 446,450 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.513,913 1.513,405
UNLEADED 100 BIO 1.592,598 1.593,036
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.425,323 1.424,255
HEATING GASOIL (ΧΠ) 870,087 929,948
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.197,583 1.199,159
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 827,178 827,706
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 887,478 888,006
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 875,904 887,294
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 890,366 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 641,198 639,998
Fuel Oil No 380 1%S 602,868 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.040,960 -
KERO SPECIAL 1.046,770 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 450,380 451,240
ΒΕΑ 30/45 - 469,660
ΒΕΑ 35/40 468,800 -
ΒΕΘ 50/70 454,260 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)