ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 18th, 2022:

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2022

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.516,629 1.515,967
UNLEADED 100 BIO 1.599,830 1.600,175
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.597,999 1.596,718
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.048,682 1.108,340
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.248,118 1.249,694
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 883,610 884,069
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 943,910 944,369
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 885,128 897,159
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 958,607 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 719,934 718,572
Fuel Oil No 380 1%S 668,729 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.179,040 -
KERO SPECIAL 1.185,240 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 445,230 446,070
ΒΕΑ 30/45 - 465,710
ΒΕΑ 35/40 464,860 -
ΒΕΘ 50/70 449,360 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)