ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 22nd, 2022:

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022

 

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.448,418 1.447,839
UNLEADED 100 BIO 1.529,016 1.529,433
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.293,205 1.292,035
HEATING GASOIL 1.277,605 1.276,344
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.208,170 1.209,767
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 825,214 825,723
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 885,514 886,023
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 974,329 986,147
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 863,313 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 701,273 700,001
Fuel Oil No 380 1%S 667,884 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.025,780 -
KERO SPECIAL 1.031,830 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 354,200 355,060
ΒΕΑ 30/45 - 374,230
ΒΕΑ 35/40 373,370 -
ΒΕΘ 50/70 358,230 -

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022

 

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.455,700 1.455,162
UNLEADED 100 BIO 1.536,247 1.536,694
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.296,083 1.294,964
HEATING GASOIL 1.281,745 1.280,534
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.214,577 1.216,204
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 831,286 831,825
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 891,586 892,125
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 983,076 994,903
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 868,714 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 706,927 705,686
Fuel Oil No 380 1%S 673,599 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.032,770 -
KERO SPECIAL 1.038,810 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 358,570 359,450
ΒΕΑ 30/45 - 378,580
ΒΕΑ 35/40 377,700 -
ΒΕΘ 50/70 362,600 -