ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 20th, 2022:

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.461,405 1.460,867
UNLEADED 100 BIO 1.542,014 1.542,471
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.312,385 1.311,256
HEATING GASOIL 1.298,341 1.297,142
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.216,957 1.218,584
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 833,300 833,839
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 893,600 894,139
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 988,048 999,876
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 869,995 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 713,924 712,683
Fuel Oil No 380 1%S 679,366 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.057,140 -
KERO SPECIAL 1.063,180 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 365,460 366,340
ΒΕΑ 30/45 - 385,470
ΒΕΑ 35/40 384,590 -
ΒΕΘ 50/70 369,490 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)