ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 2nd, 2022:

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2022

 

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.473,091 1.472,512
UNLEADED 100 BIO 1.553,678 1.554,075
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.411,329 1.410,160
HEATING GASOIL 1.400,214 1.392,272
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.121,389 1.122,976
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 715,918 716,405
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 776,218 776,705
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.045,214 1.056,960
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 708,963 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 748,258 746,285
Fuel Oil No 380 1%S 705,269 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.205,960 -
KERO SPECIAL 1.211,990 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 445,380 446,230
ΒΕΑ 30/45 - 465,310
ΒΕΑ 35/40 464,460 -
ΒΕΘ 50/70 449,400 -