ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου, 2022:

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.665,141 1.664,612
UNLEADED 100 BIO 1.747,823 1.748,271
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.443,659 1.442,551
HEATING GASOIL 1.463,320 1.462,130
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.194,034 1.195,651
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 797,715 798,254
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 858,015 858,554
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.053,726 1.065,463
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 809,087 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 727,877 726,646
Fuel Oil No 380 1%S 675,532 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.181,110 -
KERO SPECIAL 1.187,100 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 516,110 516,990
ΒΕΑ 30/45 - 535,960
ΒΕΑ 35/40 535,080 -
ΒΕΘ 50/70 520,100 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 16 εως 18 Ιουλίου 2022

Σάββατο έως Δευτέρα, 16 έως 18 Ιουλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.679,522 1.678,912
UNLEADED 100 BIO 1.762,550 1.762,926
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.443,272 1.442,073
HEATING GASOIL 1.461,987 1.460,716
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.192,752 1.194,319
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 797,115 797,592
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 857,415 857,892
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.047,716 1.059,401
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 809,839 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 718,754 717,463
Fuel Oil No 380 1%S 665,667 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.176,430 -
KERO SPECIAL 1.182,430 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 509,970 510,810
ΒΕΑ 30/45 - 529,820
ΒΕΑ 35/40 528,980 -
ΒΕΘ 50/70 513,970 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.705,567 1.704,977
UNLEADED 100 BIO 1.728,927 1.789,246
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.445,236 1.444,056
HEATING GASOIL 1.464,092 1.462,831
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.201,082 1.202,658
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 805,708 806,187
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 866,008 866,487
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.054,235 1.065,920
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 818,952 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 722,111 720,840
Fuel Oil No 380 1%S 669,104 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.176,950 -
KERO SPECIAL 1.182,950 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 517,900 518,740
ΒΕΑ 30/45 - 537,740
ΒΕΑ 35/40 536,890 -
ΒΕΘ 50/70 521,890 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.730,300 1.729,772
UNLEADED 100 BIO 1.813,634 1.814,091
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.446,792 1.445,683
HEATING GASOIL 1.462,292 1.461,103
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.211,618 1.213,235
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 816,915 817,445
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 877,215 877,745
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.060,092 1.071,788
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 831,492 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 734,569 733,348
Fuel Oil No 380 1%S 683,007 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.175,830 -
KERO SPECIAL 1.181,800 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 534,070 534,960
ΒΕΑ 30/45 - 553,880
ΒΕΑ 35/40 552,990 -
ΒΕΘ 50/70 538,060 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.751,586 1.751,067
UNLEADED 100 BIO 1.835,011 1.835,468
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.444,301 1.443,202
HEATING GASOIL 1.457,716 1.456,536
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.213,600 1.215,207
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 818,960 819,489
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 879,260 879,789
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.061,527 1.073,202
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 833,698 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 739,481 738,260
Fuel Oil No 380 1%S 688,926 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.169,100 -
KERO SPECIAL 1.175,060 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 544,890 545,770
ΒΕΑ 30/45 - 564,640
ΒΕΑ 35/40 563,760 -
ΒΕΘ 50/70 548,860 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.753,712 1.753,234
UNLEADED 100 BIO 1.836,932 1.837,421
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.435,829 1.434,771
HEATING GASOIL 1.449,936 1.448,787
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.222,113 1.223,740
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 828,306 828,855
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 888,606 889,155
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.064,232 1.075,887
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 844,703 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 737,589 736,389
Fuel Oil No 380 1%S 687,756 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.154,300 -
KERO SPECIAL 1.160,240 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 547,460 548,350
ΒΕΑ 30/45 - 567,150
ΒΕΑ 35/40 566,260 -
ΒΕΘ 50/70 551,420 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 9 εως 11 Ιούλιος 2022

Σάββατο εως Δευτέρα, 9 εως 11 Ιούλιος 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.748,240 1.747,793
UNLEADED 100 BIO 1.831,065 1.831,593
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.433,896 1.432,869
HEATING GASOIL 1.446,223 1.445,105
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.221,493 1.223,140
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 828,449 829,028
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 888,749 889,328
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.058,283 1.069,927
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 846,370 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 728,670 727,500
Fuel Oil No 380 1%S 678,370 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.144,570 -
KERO SPECIAL 1.150,480 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 540,630 541,540
ΒΕΑ 30/45 - 560,250
ΒΕΑ 35/40 559,340 -
ΒΕΘ 50/70 544,570 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2022

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.761,247 1.760,912
UNLEADED 100 BIO 1.843,747 1.844,387
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.454,765 1.453,860
HEATING GASOIL 1.466,411 1.465,425
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.229,995 1.231,714
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 837,297 837,948
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 897,597 898,248
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.064,436 1.076,080
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 855,879 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 733,237 732,148
Fuel Oil No 380 1%S 681,034 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.163,940 -
KERO SPECIAL 1.169,800 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 544,800 545,750
ΒΕΑ 30/45 - 564,340
ΒΕΑ 35/40 563,380 -
ΒΕΘ 50/70 548,710 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.766,933 749,546
UNLEADED 100 BIO 1.849,106 1.849,686
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.472,685 1.471,728
HEATING GASOIL 1.485,155 1.484,117
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.247,233 1.248,901
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 856,589 857,199
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 916,889 917,499
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.067,273 1.078,805
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 879,291 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 741,159 740,040
Fuel Oil No 380 1%S 687,563 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.182,410 -
KERO SPECIAL 1.188,250 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 551,060 551,980
ΒΕΑ 30/45 - 570,460
ΒΕΑ 35/40 569,540 -
ΒΕΘ 50/70 554,950 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)