ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου, 2022:

Σάββατο έως Δευτέρα, 30 Ιουλίου έως 01 Αυγούστου 2022

Σάββατο έως Δευτέρα, 30 Ιουλίου έως 01 Αυγούστου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.616,243 1.615,695
UNLEADED 100 BIO 1.697,716 1.698,133
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.384,389 1.383,259
HEATING GASOIL 1.405,116 1.403,906
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.175,250 1.176,827
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 775,575 776,084
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 835,875 836,384
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.058,435 1.070,039
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 780,235 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 761,550 760,320
Fuel Oil No 380 1%S 719,283 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.155,910 -
KERO SPECIAL 1.161,850 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 532,440 533,290
ΒΕΑ 30/45 - 552,100
ΒΕΑ 35/40 551,250 -
ΒΕΘ 50/70 536,400 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.609,328 1.608,820
UNLEADED 100 BIO 1.690,637 1.691,106
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.377,300 1.376,222
HEATING GASOIL 1.396,167 1.394,998
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.173,745 1.175,361
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 774,446 774,985
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 834,746 835,285
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.054,357 1.066,012
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 779,838 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 751,298 750,099
Fuel Oil No 380 1%S 709,063 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.142,290 -
KERO SPECIAL 1.148,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 523,190 524,070
ΒΕΑ 30/45 - 542,870
ΒΕΑ 35/40 541,980 -
ΒΕΘ 50/70 527,140 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2022

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.603,440 1.602,931
UNLEADED 100 BIO 1.684,556 1.685,024
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.371,788 1.370,710
HEATING GASOIL 1.389,434 1.388,276
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.175,331 1.176,948
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 776,267 776,805
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 836,567 837,105
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.054,306 1.065,940
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 782,137 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 748,492 747,292
Fuel Oil No 380 1%S 706,753 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.133,590 -
KERO SPECIAL 1.139,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 523,670 524,560
ΒΕΑ 30/45 - 543,320
ΒΕΑ 35/40 542,440 -
ΒΕΘ 50/70 527,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.595,355 1.594,775
UNLEADED 100 BIO 1.676,288 1.676,675
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.357,316 1.356,157
HEATING GASOIL 1.379,457 1.378,217
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.173,327 1.174,884
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 774,314 774,791
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 834,614 835,091
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.051,926 1.063,459
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 780,286 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 747,526 746,265
Fuel Oil No 380 1%S 706,846 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.118,360 -
KERO SPECIAL 1.124,280 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 521,880 522,710
ΒΕΑ 30/45 - 541,460
ΒΕΑ 35/40 540,620 -
ΒΕΘ 50/70 525,820 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.599,544 1.598,986
UNLEADED 100 BIO 1.680,407 1.680,803
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.360,967 1.359,828
HEATING GASOIL 1.383,576 1.382,346
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.174,863 1.176,420
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 776,052 776,541
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 836,352 836,841
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.052,008 1.063,530
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 782,441 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 749,966 748,716
Fuel Oil No 380 1%S 709,042 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.120,540 -
KERO SPECIAL 1.126,440 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 526,570 527,410
ΒΕΑ 30/45 - 546,120
ΒΕΑ 35/40 545,280 -
ΒΕΘ 50/70 530,510 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 23 εως 25 Ιουλίου 2022

Σάββατο εως Δευτέρα, 23 εως 25 Ιουλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.603,582 1.603,022
UNLEADED 100 BIO 1.684,485 1.684,881
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.371,564 1.370,415
HEATING GASOIL 1.391,967 1.390,737
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.176,978 1.178,535
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 778,148 778,636
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 838,448 838,936
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.054,266 1.065,777
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 784,496 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 750,668 749,417
Fuel Oil No 380 1%S 708,839 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.125,910 -
KERO SPECIAL 1.131,820 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 530,340 531,180
ΒΕΑ 30/45 - 549,880
ΒΕΑ 35/40 549,050 -
ΒΕΘ 50/70 534,280 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.617,983 1.617,475
UNLEADED 100 BIO 1.699,160 1.699,617
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.389,117 1.388,040
HEATING GASOIL 1.408,371 1.407,212
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.181,860 1.183,467
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 783,487 784,026
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 843,787 844,326
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.055,984 1.067,588
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 790,740 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 750,444 749,244
Fuel Oil No 380 1%S 706,693 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.138,550 -
KERO SPECIAL 1.144,460 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 530,640 531,510
ΒΕΑ 30/45 - 550,250
ΒΕΑ 35/40 549,370 -
ΒΕΘ 50/70 534,580 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.637,123 1.636,645
UNLEADED 100 BIO 1.718,788 1.719,286
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.419,547 1.418,489
HEATING GASOIL 1.434,742 1.433,602
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.187,138 1.188,786
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 789,436 789,996
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 849,736 850,296
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.056,624 1.068,300
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 798,012 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 747,709 746,529
Fuel Oil No 380 1%S 700,641 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.163,810 -
KERO SPECIAL 1.169,740 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 530,730 531,630
ΒΕΑ 30/45 - 550,430
ΒΕΑ 35/40 549,530 -
ΒΕΘ 50/70 534,690 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.648,177 1.647,669
UNLEADED 100 BIO 1.730,331 1.730,809
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.429,797 1.428,720
HEATING GASOIL 1.446,366 1.445,206
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.188,949 1.190,576
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 791,979 792,528
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 852,279 852,828
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.053,208 1.064,903
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 802,050 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 734,375 733,165
Fuel Oil No 380 1%S 684,645 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.168,140 -
KERO SPECIAL 1.174,100 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 520,940 521,830
ΒΕΑ 30/45 - 540,720
ΒΕΑ 35/40 539,830 -
ΒΕΘ 50/70 524,920 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)