ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 3rd, 2022:

Τρίτη, 3 Μαϊου 2022

Τρίτη, 3 Μαϊου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.623,302 1.622,752
UNLEADED 100 BIO 1.702,323 1.702,710
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.404,983 1.403,885
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.440,707 1.442,222
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.068,908 1.069,376
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.129,208 1.129,676
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.128,841 1.139,998
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.129,300 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 763,228 762,028
Fuel Oil No 380 1%S 720,951 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.263,360 -
KERO SPECIAL 1.269,090 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 591,810 605,600
ΒΕΑ 30/45 - 623,730
ΒΕΑ 35/40 609,940 -
ΒΕΘ 50/70 595,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Κυριακή εως Δευτέρα , 1εως 2 Μαϊου 2022

Κυριακή εως Δευτέρα , 1εως 2 Μαϊου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.619,997 1.619,519
UNLEADED 100 BIO 1.698,733 1.699,190
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.401,352 1.400,345
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.437,086 1.438,673
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.065,277 1.065,837
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.125,577 1.126,137
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.125,222 1.136,419
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.125,669 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 760,624 759,486
Fuel Oil No 380 1%S 718,500 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.258,820 -
KERO SPECIAL 1.264,530 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 589,680 603,470
ΒΕΑ 30/45 - 621,540
ΒΕΑ 35/40 607,740 -
ΒΕΘ 50/70 593,480 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο, 30 Απριλίου 2022

Σάββατο, 30 Απριλίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.617,037 1.619,519
UNLEADED 100 BIO 1.695,732 1.699,190
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.397,264 1.400,345
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.437,086 1.438,673
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.065,277 1.065,837
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.125,577 1.126,137
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.125,222 1.136,419
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.125,669 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 760,624 759,486
Fuel Oil No 380 1%S 718,500 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.258,820 -
KERO SPECIAL 1.264,530 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 589,680 603,470
ΒΕΑ 30/45 - 621,540
ΒΕΑ 35/40 607,740 -
ΒΕΘ 50/70 593,480 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)