ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου, 2022:

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.410,637 1.410,159
UNLEADED 100 BIO 1.481,776 1.482,162
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.173,890 1.172,913
HEATING GASOIL (ΧΠ) 935,215 934,148
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.309,921 1.311,355
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 942,596 943,075
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.002,896 1.003,375
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 966,691 977,054
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.011,948 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 636,256 635,168
Fuel Oil No 380 1%S 619,963 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 776,650 -
KERO SPECIAL 781,940 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 489,810 496,180
ΒΕΑ 30/45 - 512,930
ΒΕΑ 35/40 506,550 -
ΒΕΘ 50/70 493,330 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 12 εως 14 Φεβρουαρίου 2022

Σάββατο εως Δευτέρα, 12 εως 14 Φεβρουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.400,264 1.399,785
UNLEADED 100 BIO 1.471,148 1.471,535
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.165,236 1.164,269
HEATING GASOIL (ΧΠ) 926,469 925,401
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.309,107 1.310,541
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 942,739 943,217
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.003,039 1.003,517
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 959,176 969,519
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.014,002 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 629,381 628,303
Fuel Oil No 380 1%S 613,424 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 767,550 -
KERO SPECIAL 772,830 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 482,660 489,030
ΒΕΑ 30/45 - 505,740
ΒΕΑ 35/40 499,380 -
ΒΕΘ 50/70 486,180 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.396,674 1.396,165
UNLEADED 100 BIO 1.467,467 1.467,823
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.165,215 1.164,219
HEATING GASOIL (ΧΠ) 926,511 925,401
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.318,840 1.320,244
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 953,672 954,109
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.013,972 1.014,409
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 960,569 970,861
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.027,315 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 629,523 628,414
Fuel Oil No 380 1%S 613,566 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 770,710 -
KERO SPECIAL 775,980 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 483,300 489,640
ΒΕΑ 30/45 - 506,340
ΒΕΑ 35/40 500,000 -
ΒΕΘ 50/70 486,820 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2022

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.393,846 1.393,399
UNLEADED 100 BIO 1.464,569 1.464,986
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.166,232 1.165,276
HEATING GASOIL (ΧΠ) 927,914 926,866
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.328,380 1.329,844
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 964,310 964,819
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.024,610 1.025,119
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 962,389 972,743
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.040,170 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 630,927 629,858
Fuel Oil No 380 1%S 614,949 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 774,360 -
KERO SPECIAL 779,630 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 485,150 491,520
ΒΕΑ 30/45 - 508,210
ΒΕΑ 35/40 501,840 -
ΒΕΘ 50/70 488,660 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2022

Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.391,131 1.390,653
UNLEADED 100 BIO 1.462,016 1.462,402
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.165,846 1.164,869
HEATING GASOIL (ΧΠ) 927,975 926,897
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.337,451 1.338,895
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 973,992 974,469
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.034,292 1.034,769
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 967,160 977,523
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.051,072 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 631,354 630,265
Fuel Oil No 380 1%S 615,417 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 776,380 -
KERO SPECIAL 781,670 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 486,270 492,640
ΒΕΑ 30/45 - 509,390
ΒΕΑ 35/40 503,020 -
ΒΕΘ 50/70 489,800 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2022

Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.389,687 1.389,209
UNLEADED 100 BIO 1.460,674 1.461,060
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.165,053 1.164,076
HEATING GASOIL (ΧΠ) 927,111 926,032
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.340,878 1.342,322
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 976,697 977,174
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.036,997 1.037,474
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 975,631 986,004
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.052,343 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 631,058 629,970
Fuel Oil No 380 1%S 615,193 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 777,210 -
KERO SPECIAL 782,500 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 487,050 493,440
ΒΕΑ 30/45 - 510,220
ΒΕΑ 35/40 503,830 -
ΒΕΘ 50/70 490,590 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 05 εως 07 Φεβρουαρίου 2022

Σάββατο εως Δευτέρα, 05 εως 07 Φεβρουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.385,456 1.384,937
UNLEADED 100 BIO 1.456,636 1.457,003
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.159,845 1.158,828
HEATING GASOIL (ΧΠ) 922,290 921,192
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.344,773 1.346,187
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 980,734 981,182
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.041,034 1.041,482
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 978,560 988,934
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.056,656 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 627,743 626,625
Fuel Oil No 380 1%S 612,112 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 771,120 -
KERO SPECIAL 776,440 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 486,140 492,530
ΒΕΑ 30/45 - 509,380
ΒΕΑ 35/40 502,990 -
ΒΕΘ 50/70 489,690 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2022

Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.382,426 1.381,896
UNLEADED 100 BIO 1.453,992 1.454,337
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.154,801 1.153,774
HEATING GASOIL (ΧΠ) 917,734 916,605
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.349,890 1.351,292
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 985,748 986,176
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.046,048 1.046,476
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 984,367 994,801
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.061,465 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 623,401 622,262
Fuel Oil No 380 1%S 607,861 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 765,740 -
KERO SPECIAL 771,100 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 486,010 492,430
ΒΕΑ 30/45 - 509,390
ΒΕΑ 35/40 502,970 -
ΒΕΘ 50/70 489,580 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2022

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.382,182 1.381,652
UNLEADED 100 BIO 1.453,952 1.454,297
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.154,160 1.153,133
HEATING GASOIL (ΧΠ) 917,795 916,665
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.358,167 1.359,581
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 994,739 995,166
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.055,039 1.055,466
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 987,723 998,198
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.071,859 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 620,868 619,730
Fuel Oil No 380 1%S 605,075 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 766,190 -
KERO SPECIAL 771,560 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 489,460 495,900
ΒΕΑ 30/45 - 512,920
ΒΕΑ 35/40 506,480 -
ΒΕΘ 50/70 493,040 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)