ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου 27th, 2022:

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

Πέμπτη, 27Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.356,492 1.355,953
UNLEADED 100 BIO 1.427,488 1.427,814
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.127,474 1.126,437
HEATING GASOIL (ΧΠ) 895,461 894,322
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.329,325 1.330,688
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 966,628 967,025
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.026,928 1.027,325
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 953,714 964,087
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.045,224 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 597,670 596,522
Fuel Oil No 380 1%S 582,182 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 743,930 -
KERO SPECIAL 749,260 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 481,150 485,580
ΒΕΑ 30/45 - 502,480
ΒΕΑ 35/40 498,050 -
ΒΕΘ 50/70 484,710 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Τετάρτη, 26Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.353,319 1.352,820
UNLEADED 100 BIO 1.424,193 1.424,560
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.124,087 1.123,080
HEATING GASOIL (ΧΠ) 893,346 892,247
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.323,732 1.325,156
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 960,882 961,340
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.021,182 1.021,640
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 949,209 959,613
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.039,173 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 597,010 595,890
Fuel Oil No 380 1%S 581,694 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 741,820 -
KERO SPECIAL 747,150 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 477,420 481,870
ΒΕΑ 30/45 - 498,750
ΒΕΑ 35/40 494,290 -
ΒΕΘ 50/70 480,970 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022

Τρίτη, 25Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.353,055 1.352,536
UNLEADED 100 BIO 1.423,817 1.424,153
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.126,061 1.125,033
HEATING GASOIL (ΧΠ) 895,970 894,841
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.321,424 1.322,806
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 958,757 959,174
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.019,057 1.019,474
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 945,620 955,983
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.037,414 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 598,108 596,969
Fuel Oil No 380 1%S 582,588 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 744,950 -
KERO SPECIAL 750,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 475,900 480,330
ΒΕΑ 30/45 - 497,170
ΒΕΑ 35/40 492,750 -
ΒΕΘ 50/70 479,450 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα , 22 εως 24 Ιανουάριος 2022

Σάββατο εως Δευτέρα , 22 εως 24 Ιανουάριος 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.353,563 1.353,075
UNLEADED 100 BIO 1.424,245 1.424,620
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.128,105 1.127,118
HEATING GASOIL (ΧΠ) 898,603 897,515
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.322,013 1.323,448
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 959,102 959,581
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.019,402 1.019,881
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 947,837 958,230
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.037,301 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 599,217 598,118
Fuel Oil No 380 1%S 583,504 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 748,610 -
KERO SPECIAL 753,920 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 475,720 480,170
ΒΕΑ 30/45 - 497,000
ΒΕΑ 35/40 492,550 -
ΒΕΘ 50/70 479,270 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)