ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου, 2022:

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.321,416 1.320,897
UNLEADED 100 BIO 1.391,548 1.391,904
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.097,158 1.096,141
HEATING GASOIL (ΧΠ) 867,362 866,242
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.293,202 1.294,595
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 926,914 927,341
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 987,214 987,641
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 942,700 953,033
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 998,341 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 571,544 570,425
Fuel Oil No 380 1%S 556,726 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 711,200 -
KERO SPECIAL 716,500 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 446,520 450,940
ΒΕΑ 30/45 - 467,740
ΒΕΑ 35/40 463,310 -
ΒΕΘ 50/70 450,060 -
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.329,429 1.328,941
UNLEADED 100 BIO 1.399,409 1.399,785
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.108,701 1.107,724
HEATING GASOIL (ΧΠ) 878,905 877,816
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.302,009 1.303,432
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 936,393 936,861
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 996,693 997,161
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 946,778 957,111
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.009,171 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 577,768 576,670
Fuel Oil No 380 1%S 562,218 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 729,650 -
KERO SPECIAL 734,930 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 453,960 458,380
ΒΕΑ 30/45 - 475,100
ΒΕΑ 35/40 470,680 -
ΒΕΘ 50/70 457,480 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 15 εως 17 Ιανουαρίου 2022

Σάββατο εως Δευτέρα, 15 εως 17 Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.326,847 1.326,338
UNLEADED 100 BIO 1.396,877 1.397,233
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.102,964 1.101,957
HEATING GASOIL (ΧΠ) 873,200 872,101
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.298,358 1.299,751
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 932,559 932,996
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 992,859 993,296
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 944,480 954,793
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.004,951 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 575,073 573,955
Fuel Oil No 380 1%S 559,920 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 720,330 -
KERO SPECIAL 725,620 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 450,450 454,860
ΒΕΑ 30/45 - 471,600
ΒΕΑ 35/40 467,200 -
ΒΕΘ 50/70 453,980 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2022

Πέμπτη, 13Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.319,676 1.319,158
UNLEADED 100 BIO 1.390,012 1.390,368
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.094,645 1.093,628
HEATING GASOIL (ΧΠ) 864,290 863,171
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.290,914 1.292,306
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 924,545 924,983
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 984,845 985,283
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 940,941 951,315
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 995,829 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 571,086 569,957
Fuel Oil No 380 1%S 556,573 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 705,680 -
KERO SPECIAL 711,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 445,420 449,860
ΒΕΑ 30/45 - 466,710
ΒΕΑ 35/40 462,280 -
ΒΕΘ 50/70 448,970 -

 

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.316,981 1.316,443
UNLEADED 100 BIO 1.387,358 1.387,694
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.090,822 1.089,795
HEATING GASOIL (ΧΠ) 860,049 858,930
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO - 1.288,167
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 914,944 920,996
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 980,879 981,296
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 935,744 946,107
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 992,168 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 569,052 567,913
Fuel Oil No 380 1%S 554,845 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 696,620 -
KERO SPECIAL 701,950 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 443,870 448,300
ΒΕΑ 30/45 - 465,170
ΒΕΑ 35/40 460,740 -
ΒΕΘ 50/70 447,420 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.315,680 1.315,171
UNLEADED 100 BIO 1.386,067 1.386,433
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.087,119 1.086,102
HEATING GASOIL (ΧΠ) 856,175 855,066
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.283,845 1.281,191
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 917,212 914,954
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 977,512 975,254
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 935,744 946,148
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 987,957 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 566,093 564,974
Fuel Oil No 380 1%S 552,038 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 687,860 -
KERO SPECIAL 693,200 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 441,970 446,420
ΒΕΑ 30/45 - 463,300
ΒΕΑ 35/40 458,850 -
ΒΕΘ 50/70 445,520 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.315,568 1.315,050
UNLEADED 100 BIO 1.386,016 1.386,371
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.083,326 1.082,309
HEATING GASOIL (ΧΠ) 852,300 851,181
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.283,815 1.281,151
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 917,111 914,843
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 977,411 975,143
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 936,243 946,647
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 987,703 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 562,696 561,567
Fuel Oil No 380 1%S 548,753 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 678,190 -
KERO SPECIAL 683,530 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 441,090 445,530
ΒΕΑ 30/45 - 462,420
ΒΕΑ 35/40 457,980 -
ΒΕΘ 50/70 444,640 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Κυριακή, 08 εως 09 Ιανουαρίου 2022

Σάββατο εως Κυριακή, 08 εως 09 Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.315,568 1.315,050
UNLEADED 100 BIO 1.386,016 1.386,371
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.083,326 1.082,309
HEATING GASOIL (ΧΠ) 852,300 851,181
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.279,747 1.281,151
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 914,396 914,843
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 974,696 975,143
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 922,676 946,647
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 987,703 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 562,696 561,567
Fuel Oil No 380 1%S 548,753 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 678,190 -
KERO SPECIAL 683,530 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 441,090 445,530
ΒΕΑ 30/45 - 462,420
ΒΕΑ 35/40 457,980 -
ΒΕΘ 50/70 444,640 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2022

Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.311,052 1.310,523
UNLEADED 100 BIO 1.381,358 1.381,693
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.073,990 1.072,963
HEATING GASOIL (ΧΠ) 843,320 842,191
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.272,983 1.274,356
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 905,995 906,411
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 966,295 966,711
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 927,384 951,305
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 976,017 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 554,804 553,665
Fuel Oil No 380 1%S 541,125 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 661,980 -
KERO SPECIAL 667,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 436,150 440,580
ΒΕΑ 30/45 - 457,450
ΒΕΑ 35/40 453,030 -
ΒΕΘ 50/70 439,710 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)