ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου, 2022:

Σάββατο εως Δευτέρα, 29 εως 31 Ιανουαρίου 2022

Σάββατο εως Δευτέρα, 29 εως 31 Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.373,933 1.373,446
UNLEADED 100 BIO 1.445,642 1.446,049
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.144,703 1.143,716
HEATING GASOIL (ΧΠ) 910,869 909,780
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.352,696 1.354,171
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 991,077 991,585
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.051,377 1.051,885
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 969,488 980,025
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.071,859 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 610,393 609,284
Fuel Oil No 380 1%S 594,365 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 758,950 -
KERO SPECIAL 764,330 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 493,950 498,470
ΒΕΑ 30/45 - 515,500
ΒΕΑ 35/40 510,980 -
ΒΕΘ 50/70 497,530 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022

 

 

 

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.363,184 1.362,655
UNLEADED 100 BIO 1.434,526 1.434,883
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.133,536 1.132,509
HEATING GASOIL (ΧΠ) 900,262 899,133
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.337,187 1.338,600
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 975,202 975,639
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.035,502 1.035,939
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 956,623 967,078
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.055,222 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 601,637 600,508
Fuel Oil No 380 1%S 585,985 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 748,480 -
KERO SPECIAL 753,840 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 486,120 490,590
ΒΕΑ 30/45 - 507,560
ΒΕΑ 35/40 503,090 -
ΒΕΘ 50/70 489,690 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

Πέμπτη, 27Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.356,492 1.355,953
UNLEADED 100 BIO 1.427,488 1.427,814
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.127,474 1.126,437
HEATING GASOIL (ΧΠ) 895,461 894,322
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.329,325 1.330,688
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 966,628 967,025
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.026,928 1.027,325
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 953,714 964,087
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.045,224 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 597,670 596,522
Fuel Oil No 380 1%S 582,182 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 743,930 -
KERO SPECIAL 749,260 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 481,150 485,580
ΒΕΑ 30/45 - 502,480
ΒΕΑ 35/40 498,050 -
ΒΕΘ 50/70 484,710 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Τετάρτη, 26Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.353,319 1.352,820
UNLEADED 100 BIO 1.424,193 1.424,560
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.124,087 1.123,080
HEATING GASOIL (ΧΠ) 893,346 892,247
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.323,732 1.325,156
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 960,882 961,340
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.021,182 1.021,640
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 949,209 959,613
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.039,173 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 597,010 595,890
Fuel Oil No 380 1%S 581,694 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 741,820 -
KERO SPECIAL 747,150 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 477,420 481,870
ΒΕΑ 30/45 - 498,750
ΒΕΑ 35/40 494,290 -
ΒΕΘ 50/70 480,970 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022

Τρίτη, 25Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.353,055 1.352,536
UNLEADED 100 BIO 1.423,817 1.424,153
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.126,061 1.125,033
HEATING GASOIL (ΧΠ) 895,970 894,841
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.321,424 1.322,806
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 958,757 959,174
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.019,057 1.019,474
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 945,620 955,983
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.037,414 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 598,108 596,969
Fuel Oil No 380 1%S 582,588 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 744,950 -
KERO SPECIAL 750,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 475,900 480,330
ΒΕΑ 30/45 - 497,170
ΒΕΑ 35/40 492,750 -
ΒΕΘ 50/70 479,450 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα , 22 εως 24 Ιανουάριος 2022

Σάββατο εως Δευτέρα , 22 εως 24 Ιανουάριος 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.353,563 1.353,075
UNLEADED 100 BIO 1.424,245 1.424,620
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.128,105 1.127,118
HEATING GASOIL (ΧΠ) 898,603 897,515
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.322,013 1.323,448
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 959,102 959,581
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.019,402 1.019,881
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 947,837 958,230
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.037,301 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 599,217 598,118
Fuel Oil No 380 1%S 583,504 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 748,610 -
KERO SPECIAL 753,920 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 475,720 480,170
ΒΕΑ 30/45 - 497,000
ΒΕΑ 35/40 492,550 -
ΒΕΘ 50/70 479,270 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.349,983 1.349,465
UNLEADED 100 BIO 1.420,542 1.420,888
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.126,407 1.125,390
HEATING GASOIL (ΧΠ) 896,752 895,634
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.317,213 1.318,606
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 954,049 954,476
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.014,349 1.014,776
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 944,927 955,260
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.031,698 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 595,636 594,518
Fuel Oil No 380 1%S 579,791 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 749,020 -
KERO SPECIAL 754,330 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 471,810 476,230
ΒΕΑ 30/45 - 493,040
ΒΕΑ 35/40 488,610 -
ΒΕΘ 50/70 475,350 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.343,027 1.342,559
UNLEADED 100 BIO 1.413,342 1.413,739
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.121,067 1.120,101
HEATING GASOIL (ΧΠ) 891,271 890,213
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.310,358 1.311,822
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 946,410 946,908
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.006,710 1.007,208
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 943,514 953,897
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.022,505 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 588,284 587,216
Fuel Oil No 380 1%S 572,348 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 745,130 -
KERO SPECIAL 750,430 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 464,920 469,370
ΒΕΑ 30/45 - 486,130
ΒΕΑ 35/40 481,680 -
ΒΕΘ 50/70 468,440 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022

Τετάρτη, 19Ιανουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.335,267 1.334,789
UNLEADED 100 BIO 1.405,329 1.405,704
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.113,236 1.112,260
HEATING GASOIL (ΧΠ) 883,573 882,494
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.303,626 1.305,060
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 938,641 939,108
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 998,941 999,408
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 944,053 954,386
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.012,660 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 580,697 579,598
Fuel Oil No 380 1%S 564,893 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 736,320 -
KERO SPECIAL 741,600 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 457,740 462,160
ΒΕΑ 30/45 - 478,880
ΒΕΑ 35/40 474,460 -
ΒΕΘ 50/70 461,260 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)