ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου 7th, 2021:

Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021

Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.245,700 1.245,191
UNLEADED 100 BIO 1.315,201 1.315,558
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.015,482 1.014,475
HEATING GASOIL (ΧΠ) 778,079 776,991
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.190,525 1.191,949
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 815,320 815,777
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 875,620 876,077
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 902,447 926,418
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 868,918 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 514,989 513,870
Fuel Oil No 380 1%S 504,910 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 591,070 -
KERO SPECIAL 596,410 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,610 387,060
ΒΕΑ 30/45 - 403,950
ΒΕΑ 35/40 399,490 -
ΒΕΘ 50/70 386,160 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)