ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 15th, 2021:

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.319,585
UNLEADED 95 BIO 1.265,368 1.264,921
UNLEADED 100 BIO 1.332,430 1.332,816
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 990,383 989,436
HEATING GASOIL 883,121 882,064
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.107,812 1.105,107
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 729,423 725,792
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 789,723 786,092
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 842,017 864,951
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 776,645 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 500,995 499,927
Fuel Oil No 380 1%S 492,513 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 553,120 -
KERO SPECIAL 558,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,180 389,440
ΒΕΑ 30/45 - 405,600
ΒΕΑ 35/40 401,340 -
ΒΕΘ 50/70 388,580 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)