ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 8th, 2021:

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.311,063
UNLEADED 95 BIO 1.256,847 1.256,419
UNLEADED 100 BIO 1.323,582 1.323,979
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 987,250 986,305
HEATING GASOIL 880,223 879,175
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.098,436 1.095,741
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 720,942 717,331
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 781,242 777,631
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 826,365 849,228
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 769,963 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 497,140 496,073
Fuel Oil No 380 1%S 488,607 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 550,850 -
KERO SPECIAL 555,930 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,100 388,350
ΒΕΑ 30/45 - 404,450
ΒΕΑ 35/40 400,200 -
ΒΕΘ 50/70 387,490 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)