ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 7th, 2021:

Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Τρίτη, 7 Σεπτέμβριος 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.304,300
UNLEADED 95 BIO 1.250,093 1.249,656
UNLEADED 100 BIO 1.316,798 1.317,185
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 986,467 985,511
HEATING GASOIL 879,776 878,727
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.097,887 1.095,191
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 719,700 716,081
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 780,000 776,381
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 830,678 853,560
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 767,329 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 494,232 493,163
Fuel Oil No 380 1%S 485,465 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 549,560 -
KERO SPECIAL 554,650 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,280 386,530
ΒΕΑ 30/45 - 402,650
ΒΕΑ 35/40 398,400 -
ΒΕΘ 50/70 385,670 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)