ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 3rd, 2021:

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.293,936
UNLEADED 95 BIO 1.239,710 1.239,283
UNLEADED 100 BIO 1.306,405 1.306,811
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 983,995 983,050
HEATING GASOIL 878,372 877,335
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.096,371 1.093,687
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 718,206 714,605
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 778,506 774,905
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 828,989 851,953
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 765,885 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 487,661 486,614
Fuel Oil No 380 1%S 478,417 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 546,690 -
KERO SPECIAL 551,790 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,710 385,980
ΒΕΑ 30/45 - 402,130
ΒΕΑ 35/40 397,860 -
ΒΕΘ 50/70 385,110 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)