ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου, 2021:

Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Τρίτη, 7 Σεπτέμβριος 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.304,300
UNLEADED 95 BIO 1.250,093 1.249,656
UNLEADED 100 BIO 1.316,798 1.317,185
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 986,467 985,511
HEATING GASOIL 879,776 878,727
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.097,887 1.095,191
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 719,700 716,081
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 780,000 776,381
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 830,678 853,560
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 767,329 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 494,232 493,163
Fuel Oil No 380 1%S 485,465 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 549,560 -
KERO SPECIAL 554,650 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,280 386,530
ΒΕΑ 30/45 - 402,650
ΒΕΑ 35/40 398,400 -
ΒΕΘ 50/70 385,670 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 6 Σεπτεμβρίου 2021

Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 6 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.298,340
UNLEADED 95 BIO 1.244,144 1.243,687
UNLEADED 100 BIO 1.310,809 1.311,185
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 985,918 984,952
HEATING GASOIL 879,683 878,616
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.097,704 1.094,988
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 719,507 715,867
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 779,807 776,167
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 830,566 853,438
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 767,115 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 491,506 490,418
Fuel Oil No 380 1%S 482,475 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 548,660 -
KERO SPECIAL 553,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,540 386,780
ΒΕΑ 30/45 - 402,910
ΒΕΑ 35/40 398,660 -
ΒΕΘ 50/70 385,930 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.293,936
UNLEADED 95 BIO 1.239,710 1.239,283
UNLEADED 100 BIO 1.306,405 1.306,811
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 983,995 983,050
HEATING GASOIL 878,372 877,335
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.096,371 1.093,687
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 718,206 714,605
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 778,506 774,905
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 828,989 851,953
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 765,885 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 487,661 486,614
Fuel Oil No 380 1%S 478,417 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 546,690 -
KERO SPECIAL 551,790 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,710 385,980
ΒΕΑ 30/45 - 402,130
ΒΕΑ 35/40 397,860 -
ΒΕΘ 50/70 385,110 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2021

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.288,159
UNLEADED 95 BIO 1.233,954 1.233,496
UNLEADED 100 BIO 1.300,679 1.301,066
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 979,643 978,697
HEATING GASOIL 875,188 874,131
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.092,547 1.089,842
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 714,840 711,199
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 775,140 771,499
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 822,033 844,997
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 763,414 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 482,658 481,590
Fuel Oil No 380 1%S 473,282 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 542,220 -
KERO SPECIAL 547,330 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 379,550 383,810
ΒΕΑ 30/45 - 399,990
ΒΕΑ 35/40 395,720 -
ΒΕΘ 50/70 382,950 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.288,648
UNLEADED 95 BIO 1.234,401 1.233,974
UNLEADED 100 BIO 1.301,198 1.301,605
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 979,063 978,128
HEATING GASOIL 875,158 874,111
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.094,083 1.091,399
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 717,158 713,548
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 777,458 773,848
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 818,036 841,052
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 767,319 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 481,132 480,075
Fuel Oil No 380 1%S 471,613 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 541,920 -
KERO SPECIAL 547,040 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 379,720 384,010
ΒΕΑ 30/45 - 400,200
ΒΕΑ 35/40 395,910 -
ΒΕΘ 50/70 383,130 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)