ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου, 2021:

Σάββατο έως Δευτέρα, 18 έως 20 Σεπτεμβρίου 2021

Σάββατο έως Δευτέρα, 18 έως 20 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO -  -
UNLEADED 95 BIO 1.255,717 1.255,260
UNLEADED 100 BIO 1.322,769 1.323,155
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.002,708 1.001,753
HEATING GASOIL 895,671 894,602
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.133,706 1.130,990
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 752,967 749,326
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 813,267 809,626
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 884,416 907,401
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 795,480 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 510,229 509,151
Fuel Oil No 380 1%S 501,198 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 567,460 -
KERO SPECIAL 572,570 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,530 396,800
ΒΕΑ 30/45 - 412,990
ΒΕΑ 35/40 408,720 -
ΒΕΘ 50/70 395,940 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.314,947
UNLEADED 95 BIO 1.260,732 1.260,283
UNLEADED 100 BIO 1.327,854 1.328,240
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 999,872 998,915
HEATING GASOIL 892,661 891,603
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.126,831 1.124,126
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 746,865 743,224
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 807,165 803,524
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 872,120 895,105
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 790,923 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 508,968 507,900
Fuel Oil No 380 1%S 500,161 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 564,150 -
KERO SPECIAL 569,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,090 395,360
ΒΕΑ 30/45 - 411,550
ΒΕΑ 35/40 407,280 -
ΒΕΘ 50/70 394,500 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.318,334
UNLEADED 95 BIO 1.264,097 1.263,680
UNLEADED 100 BIO 1.331,159 1.331,576
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 995,722 994,787
HEATING GASOIL 888,166 887,138
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.117,881 1.115,206
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 738,719 735,118
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 799,019 795,418
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 857,557 880,532
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 784,384 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 504,981 503,933
Fuel Oil No 380 1%S 496,306 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 559,160 -
KERO SPECIAL 564,260 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,200 392,480
ΒΕΑ 30/45 - 408,640
ΒΕΑ 35/40 404,360 -
ΒΕΘ 50/70 391,610 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.319,585
UNLEADED 95 BIO 1.265,368 1.264,921
UNLEADED 100 BIO 1.332,430 1.332,816
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 990,383 989,436
HEATING GASOIL 883,121 882,064
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.107,812 1.105,107
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 729,423 725,792
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 789,723 786,092
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 842,017 864,951
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 776,645 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 500,995 499,927
Fuel Oil No 380 1%S 492,513 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 553,120 -
KERO SPECIAL 558,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,180 389,440
ΒΕΑ 30/45 - 405,600
ΒΕΑ 35/40 401,340 -
ΒΕΘ 50/70 388,580 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.318,059
UNLEADED 95 BIO 1.263,813 1.263,406
UNLEADED 100 BIO 1.330,833 1.331,270
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 988,216 987,301
HEATING GASOIL 881,260 880,243
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.102,544 1.099,900
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 724,908 721,328
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 785,208 781,628
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 831,553 854,547
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 773,614 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 500,374 499,337
Fuel Oil No 380 1%S 492,035 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 550,960 -
KERO SPECIAL 556,070 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,360 388,650
ΒΕΑ 30/45 - 404,800
ΒΕΑ 35/40 400,510 -
ΒΕΘ 50/70 387,760 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 11 έως 13 Σεπτεμβρίου 2021

Σάββατο έως Δευτέρα, 11 έως 13 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.315,822
UNLEADED 95 BIO 1.261,586 1.261,169
UNLEADED 100 BIO 1.328,474 1.328,901
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 984,911 983,985
HEATING GASOIL 878,169 877,141
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.096,880 1.094,226
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 719,680 716,101
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 779,980 776,401
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 822,796 845,740
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 769,282 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 498,655 497,618
Fuel Oil No 380 1%S 490,509 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 547,810 -
KERO SPECIAL 552,900 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,390 387,670
ΒΕΑ 30/45 - 403,790
ΒΕΑ 35/40 399,510 -
ΒΕΘ 50/70 386,780 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.314,998
UNLEADED 95 BIO 1.260,813 1.260,355
UNLEADED 100 BIO 1.327,670 1.328,047
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 983,854 982,887
HEATING GASOIL 877,558 876,490
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.095,425 1.092,710
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 718,399 714,768
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 778,699 775,068
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 820,080 842,953
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 768,356 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 497,934 496,856
Fuel Oil No 380 1%S 489,787 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 547,370 -
KERO SPECIAL 552,460 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,960 387,210
ΒΕΑ 30/45 - 403,330
ΒΕΑ 35/40 399,080 -
ΒΕΘ 50/70 386,360 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.313,229
UNLEADED 95 BIO 1.259,022 1.258,585
UNLEADED 100 BIO 1.325,820 1.326,195
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 985,044 984,087
HEATING GASOIL 878,534 877,487
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.096,208 1.093,524
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 719,192 715,582
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 779,492 775,882
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 820,843 843,706
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 769,159 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 497,720 496,652
Fuel Oil No 380 1%S 489,441 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 548,650 -
KERO SPECIAL 553,730 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,470 387,720
ΒΕΑ 30/45 - 403,820
ΒΕΑ 35/40 399,580 -
ΒΕΘ 50/70 386,860 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.311,063
UNLEADED 95 BIO 1.256,847 1.256,419
UNLEADED 100 BIO 1.323,582 1.323,979
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 987,250 986,305
HEATING GASOIL 880,223 879,175
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.098,436 1.095,741
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 720,942 717,331
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 781,242 777,631
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 826,365 849,228
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 769,963 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 497,140 496,073
Fuel Oil No 380 1%S 488,607 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 550,850 -
KERO SPECIAL 555,930 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,100 388,350
ΒΕΑ 30/45 - 404,450
ΒΕΑ 35/40 400,200 -
ΒΕΘ 50/70 387,490 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)