ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου, 2021:

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021

 

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 703,700
UNLEADED 95 BIO 1.263,294 1.262,816
UNLEADED 100 BIO 1.330,996 1.331,362
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.033,401 1.032,416
HEATING GASOIL 926,822 925,734
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.169,270 1.170,622
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 786,040 786,457
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 846,340 846,757
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 937,391 960,559
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 823,580 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 534,515 533,416
Fuel Oil No 380 1%S 524,273 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 607,420 -
KERO SPECIAL 612,580 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 419,910 424,210
ΒΕΑ 30/45 - 440,550
ΒΕΑ 35/40 436,250 -
ΒΕΘ 50/70 423,350 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO -
UNLEADED 95 BIO 1.263,294
UNLEADED 100 BIO 1.330,996
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.033,401
HEATING GASOIL 926,822
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.169,270
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 786,040
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 846,340
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 937,391
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 823,580 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 534,515
Fuel Oil No 380 1%S 524,273 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 607,420 -
KERO SPECIAL 612,580 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 419,910
ΒΕΑ 30/45 -
ΒΕΑ 35/40 436,250 -
ΒΕΘ 50/70 423,350 -

 

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.259,633 1.259,196
UNLEADED 100 BIO 1.327,212 1.327,619
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.029,323 1.028,378
HEATING GASOIL 922,672 921,624
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.160,269 1.161,663
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 777,751 778,209
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 838,051 838,509
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 923,387 946,575
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 816,715 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 531,434 530,375
Fuel Oil No 380 1%S 521,375 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 602,670 -
KERO SPECIAL 607,830 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 417,190 421,510
ΒΕΑ 30/45 - 437,830
ΒΕΑ 35/40 433,510 -
ΒΕΘ 50/70 420,630 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.254,640 1.254,161
UNLEADED 100 BIO 1.322,087 1.322,443
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.023,781 1.022,784
HEATING GASOIL 917,180 916,082
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.152,306 1.153,639
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 770,459 770,866
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 830,759 831,166
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 910,736 933,832
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 810,775 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 527,386 526,277
Fuel Oil No 380 1%S 517,561 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 596,160 -
KERO SPECIAL 601,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 412,900 417,180
ΒΕΑ 30/45 - 433,480
ΒΕΑ 35/40 429,200 -
ΒΕΘ 50/70 416,340 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 25 έως 27 Σεπτεμβρίου 2021

Σάββατο έως Δευτέρα, 25 έως 27 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.246,788 1.246,300
UNLEADED 100 BIO 1.314,083 1.314,439
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.014,455 1.013,468
HEATING GASOIL 907,743 906,655
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.144,587 1.145,930
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 762,364 762,760
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 822,664 823,060
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 905,702 928,788
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 801,897 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 519,412 518,314
Fuel Oil No 380 1%S 509,894 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 584,450 -
KERO SPECIAL 589,590 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 405,430 409,710
ΒΕΑ 30/45 - 425,990
ΒΕΑ 35/40 421,710 -
ΒΕΘ 50/70 408,860 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.243,208 1.242,710
UNLEADED 100 BIO 1.310,462 1.310,798
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.009,563 1.008,566
HEATING GASOIL 902,912 901,803
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.141,750 1.143,072
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 759,343 759,730
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 819,643 820,030
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 904,096 927,161
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 798,531 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 514,022 512,913
Fuel Oil No 380 1%S 504,523 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 578,120 -
KERO SPECIAL 583,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 400,250 404,510
ΒΕΑ 30/45 - 420,800
ΒΕΑ 35/40 416,540 -
ΒΕΘ 50/70 403,680 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.242,171 1.241,723
UNLEADED 100 BIO 1.309,334 1.309,720
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.006,044 1.005,088
HEATING GASOIL 899,230 898,162
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.139,604 1.136,878
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 757,218 753,567
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 817,518 813,867
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 901,756 924,853
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 796,456 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 509,802 508,724
Fuel Oil No 380 1%S 500,314 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 572,790 -
KERO SPECIAL 577,930 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 395,440 399,730
ΒΕΑ 30/45 - 416,000
ΒΕΑ 35/40 411,710 -
ΒΕΘ 50/70 398,870 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.243,890 1.243,433
UNLEADED 100 BIO 1.311,032 1.311,398
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.004,335 1.003,370
HEATING GASOIL 897,461 896,393
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.139,105 1.136,380
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 757,025 753,364
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 817,325 813,664
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 899,162 922,229
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 796,872 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 508,785 507,697
Fuel Oil No 380 1%S 499,398 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 570,000 -
KERO SPECIAL 575,130 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 393,140 397,420
ΒΕΑ 30/45 - 413,680
ΒΕΑ 35/40 409,390 -
ΒΕΘ 50/70 396,560 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.248,985 1.248,568
UNLEADED 100 BIO 1.316,077 1.316,494
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.005,902 1.004,957
HEATING GASOIL 898,956 897,919
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.139,889 1.137,204
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 758,509 754,889
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 818,809 815,189
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 895,105 918,171
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 799,730 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 511,114 510,066
Fuel Oil No 380 1%S 501,798 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 571,490 -
KERO SPECIAL 576,620 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 393,960 398,250
ΒΕΑ 30/45 - 414,470
ΒΕΑ 35/40 410,180 -
ΒΕΘ 50/70 397,370 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)