ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου, 2021:

Σάββατο έως Δευτέρα , 29 έως 31 ΜαΪου 2021

Σάββατο έως Δευτέρα , 29 έως 31 ΜαΪου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.235,377
UNLEADED 95 BIO 1.181,293 1.180,846
UNLEADED 100 BIO 1.245,354 1.245,710
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 938,556 937,631
HEATING GASOIL 829,322 828,284
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 879,252 881,337
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 494,578 491,038
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 554,878 551,338
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 657,493 679,684
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 529,229 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 436,638 435,581
Fuel Oil No 380 1%S 427,923 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 486,450 -
KERO SPECIAL 491,390 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 342,130 342,530
ΒΕΑ 30/45 - 358,170
ΒΕΑ 35/40 357,770 -
ΒΕΘ 50/70 345,420 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.232,459
UNLEADED 95 BIO 1.178,345 1.177,916
UNLEADED 100 BIO 1.242,283 1.242,659
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 936,482 935,576
HEATING GASOIL 826,962 825,955
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 874,798 876,893
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 490,215 486,706
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 550,515 547,006
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 652,317 674,497
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 525,069 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 434,005 432,977
Fuel Oil No 380 1%S 425,310 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 484,290 -
KERO SPECIAL 489,220 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 339,000 339,420
ΒΕΑ 30/45 - 355,040
ΒΕΑ 35/40 354,620 -
ΒΕΘ 50/70 342,290 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.229,275
UNLEADED 95 BIO 1.175,181 1.174,734
UNLEADED 100 BIO 1.239,089 1.239,456
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 934,021 933,095
HEATING GASOIL 824,175 823,148
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 869,194 871,278
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 484,642 481,112
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 544,942 541,412
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 646,591 668,762
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 519,527 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 430,995 429,947
Fuel Oil No 380 1%S 422,309 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 481,380 -
KERO SPECIAL 486,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 334,770 335,180
ΒΕΑ 30/45 - 350,800
ΒΕΑ 35/40 350,390 -
ΒΕΘ 50/70 338,060 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 26 ΜαΪου 2021

Τετάρτη, 26 ΜαΪου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.226,571
UNLEADED 95 BIO 1.172,446 1.172,029
UNLEADED 100 BIO 1.236,354 1.236,741
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 931,356 930,450
HEATING GASOIL 821,531 820,524
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 864,831 866,936
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 480,330 476,821
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 540,630 537,121
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,831 664,042
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 515,326 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 429,082 428,055
Fuel Oil No 380 1%S 420,519 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 478,180 -
KERO SPECIAL 483,110 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 331,540 331,970
ΒΕΑ 30/45 - 347,600
ΒΕΑ 35/40 347,170 -
ΒΕΘ 50/70 334,830 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 25 Μαΐου 2021

Τρίτη, 25 Μαΐου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.224,424
UNLEADED 95 BIO 1.170,310 1.169,883
UNLEADED 100 BIO 1.234,238 1.234,625
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 928,874 927,979
HEATING GASOIL 819,070 818,053
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 861,170 863,275
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 476,627 473,119
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 536,927 533,419
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 638,414 660,636
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 511,564 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 427,567 426,540
Fuel Oil No 380 1%S 419,146 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 475,650 -
KERO SPECIAL 480,590 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 328,650 329,080
ΒΕΑ 30/45 - 344,730
ΒΕΑ 35/40 344,300 -
ΒΕΘ 50/70 331,940 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα , 22 έως 24 ΜαΪου 2021

Σάββατο έως Δευτέρα , 22 έως 24 ΜαΪου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.225,848
UNLEADED 95 BIO 1.171,754 1.171,306
UNLEADED 100 BIO 1.235,693 1.236,059
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 930,136 929,210
HEATING GASOIL 820,647 819,620
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 862,298 864,384
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 477,848 474,319
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 538,148 534,619
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 638,902 661,103
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 512,968 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 429,154 428,117
Fuel Oil No 380 1%S 420,702 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 477,580 -
KERO SPECIAL 482,520 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 329,580 329,990
ΒΕΑ 30/45 - 345,630
ΒΕΑ 35/40 345,220 -
ΒΕΘ 50/70 332,870 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 21 ΜαΪου 2021

Παρασκευή, 21 ΜαΪου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.229,326
UNLEADED 95 BIO 1.175,222 1.174,785
UNLEADED 100 BIO 1.239,262 1.239,629
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 933,258 932,332
HEATING GASOIL 824,013 822,985
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 865,502 867,597
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 481,224 477,696
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 541,524 537,996
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 640,947 663,158
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 516,669 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 432,062 431,025
Fuel Oil No 380 1%S 423,509 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 481,810 -
KERO SPECIAL 486,760 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 332,650 333,070
ΒΕΑ 30/45 - 348,730
ΒΕΑ 35/40 348,310 -
ΒΕΘ 50/70 335,950 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 20 ΜαΪου 2021

Πέμπτη, 20 ΜαΪου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.232,072
UNLEADED 95 BIO 1.177,968 1.177,521
UNLEADED 100 BIO 1.242,140 1.242,507
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 935,851 934,925
HEATING GASOIL 827,186 826,149
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 868,024 870,120
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 483,960 480,421
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 544,260 540,721
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,953 664,205
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 519,842 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 434,930 433,893
Fuel Oil No 380 1%S 426,296 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 485,550 -
KERO SPECIAL 490,500 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 335,830 336,250
ΒΕΑ 30/45 - 351,930
ΒΕΑ 35/40 351,510 -
ΒΕΘ 50/70 339,130 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.235,734
UNLEADED 95 BIO 1.181,629 1.181,182
UNLEADED 100 BIO 1.246,005 1.246,361
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 937,976 937,031
HEATING GASOIL 830,104 829,067
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 870,974 873,058
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 487,266 483,716
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 547,566 544,016
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 642,370 664,673
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 523,869 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 438,551 437,493
Fuel Oil No 380 1%S 429,926 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 488,880 -
KERO SPECIAL 493,850 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 340,310 340,720
ΒΕΑ 30/45 - 356,450
ΒΕΑ 35/40 356,040 -
ΒΕΘ 50/70 343,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)