ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 21st, 2021:

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.231,207
UNLEADED 95 BIO 1.177,032 1.176,615
UNLEADED 100 BIO 1.241,977 1.242,384
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 920,016 919,101
HEATING GASOIL (ΧΠ) 684,485 683,468
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 921,997 924,152
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 544,798 541,238
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 605,098 601,538
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 647,953 670,551
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 594,378 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 450,572 449,545
Fuel Oil No 380 1%S 444,887 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 470,530 -
KERO SPECIAL 475,550 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 350,350 350,800
ΒΕΑ 30/45 - 366,700
ΒΕΑ 35/40 366,250 -
ΒΕΘ 50/70 353,700 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.233,994
UNLEADED 95 BIO 1.179,819 1.179,392
UNLEADED 100 BIO 1.244,907 1.245,304
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 922,203 921,277
HEATING GASOIL (ΧΠ) 686,539 685,512
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 928,790 930,946
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 551,601 548,031
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 611,901 608,331
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 654,625 677,253
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 601,212 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 452,880 451,843
Fuel Oil No 380 1%S 447,185 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 472,390 -
KERO SPECIAL 477,420 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 350,940 351,380
ΒΕΑ 30/45 - 367,310
ΒΕΑ 35/40 366,870 -
ΒΕΘ 50/70 354,290 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 17 έως 19 Απριλίου 2021

Σάββατο έως Δευτέρα, 17 έως 19 Απριλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.232,764
UNLEADED 95 BIO 1.178,588 1.178,151
UNLEADED 100 BIO 1.243,839 1.244,225
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 919,874 918,929
HEATING GASOIL (ΧΠ) 684,038 682,989
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 931,170 933,305
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 553,584 549,984
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,884 610,284
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 659,771 682,440
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 602,402 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 450,541 449,484
Fuel Oil No 380 1%S 444,897 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 468,360 -
KERO SPECIAL 473,400 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 346,610 347,040
ΒΕΑ 30/45 - 363,010
ΒΕΑ 35/40 362,590 -
ΒΕΘ 50/70 349,980 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)