ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου 7th, 2021:

Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021

Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.233,913
UNLEADED 95 BIO 1.179,727 1.179,239
UNLEADED 100 BIO 1.245,985 1.246,331
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,074 911,087
HEATING GASOIL (ΧΠ) 677,670 676,583
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 964,355 966,501
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 583,931 580,250
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 644,231 640,550
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 712,808 735,822
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 627,095 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 446,006 444,907
Fuel Oil No 380 1%S 440,666 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 455,780 -
KERO SPECIAL 460,910 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 337,810 338,220
ΒΕΑ 30/45 - 354,460
ΒΕΑ 35/40 354,050 -
ΒΕΘ 50/70 341,230 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)