ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου, 2021:

Μεγ. Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021

 Μεγ. Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.223,763
UNLEADED 95 BIO 1.169,669 1.169,192
UNLEADED 100 BIO 1.234,198 1.234,534
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 918,836 917,880
HEATING GASOIL (ΧΠ) 681,383 680,315
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 913,851 915,935
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 534,638 531,037
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 594,938 591,337
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 653,852 676,256
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 580,201 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 440,483 439,405
Fuel Oil No 380 1%S 434,147 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 471,800 -
KERO SPECIAL 476,790 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 345,110 345,510
ΒΕΑ 30/45 - 361,320
ΒΕΑ 35/40 360,920 -
ΒΕΘ 50/70 348,430 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Μεγ. Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021

Μεγ. Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.220,926
UNLEADED 95 BIO 1.166,811 1.166,344
UNLEADED 100 BIO 1.231,340 1.231,686
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 915,816 914,861
HEATING GASOIL (ΧΠ) 679,094 678,047
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 911,806 913,891
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 532,705 529,125
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 593,005 589,425
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 650,944 673,368
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 578,523 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 438,978 437,900
Fuel Oil No 380 1%S 432,764 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 466,620 -
KERO SPECIAL 471,620 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 343,670 344,070
ΒΕΑ 30/45 - 359,890
ΒΕΑ 35/40 359,490 -
ΒΕΘ 50/70 347,000 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Μεγ. Τρίτη, 27 Απριλίου 2021

Μεγ. Τρίτη, 27 Απριλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.222,076
UNLEADED 95 BIO 1.167,950 1.167,492
UNLEADED 100 BIO 1.232,580 1.232,937
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 915,674 914,728
HEATING GASOIL (ΧΠ) 679,623 678,576
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 911,135 913,251
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 532,379 528,800
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 592,679 589,100
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 647,953 670,429
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 578,859 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 440,493 439,425
Fuel Oil No 380 1%S 434,371 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 465,160 -
KERO SPECIAL 470,170 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 344,710 345,120
ΒΕΑ 30/45 - 360,960
ΒΕΑ 35/40 360,550 -
ΒΕΘ 50/70 348,040 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Μεγ. Δευτέρα, 24 έως 26 Απριλίου 2021

Σάββατο έως Μεγ. Δευτέρα, 24 έως 26 Απριλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.223,224
UNLEADED 95 BIO 1.169,069 1.168,632
UNLEADED 100 BIO 1.233,760 1.234,147
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 915,358 914,432
HEATING GASOIL (ΧΠ) 679,938 678,901
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 910,189 912,325
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 531,922 528,363
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 592,222 588,663
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 643,581 666,096
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 579,377 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 441,917 440,879
Fuel Oil No 380 1%S 435,907 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 464,430 -
KERO SPECIAL 469,440 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 345,770 346,200
ΒΕΑ 30/45 - 362,060
ΒΕΑ 35/40 361,630 -
ΒΕΘ 50/70 349,110 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.225,727
UNLEADED 95 BIO 1.171,571 1.171,133
UNLEADED 100 BIO 1.236,334 1.236,720
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 916,386 915,449
HEATING GASOIL (ΧΠ) 680,834 679,807
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 911,847 913,982
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 534,048 530,488
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 594,348 590,788
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,964 664,490
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,438 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 444,530 443,483
Fuel Oil No 380 1%S 438,662 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 465,510 -
KERO SPECIAL 470,530 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 347,410 347,840
ΒΕΑ 30/45 - 363,710
ΒΕΑ 35/40 363,280 -
ΒΕΘ 50/70 350,750 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.228,929
UNLEADED 95 BIO 1.174,764 1.174,327
UNLEADED 100 BIO 1.239,639 1.240,025
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 918,318 917,392
HEATING GASOIL (ΧΠ) 682,868 681,841
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 915,925 918,060
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 538,420 534,861
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,720 595,161
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 643,895 666,453
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 587,432 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 447,907 446,860
Fuel Oil No 380 1%S 442,141 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 468,500 -
KERO SPECIAL 473,520 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 349,360 349,790
ΒΕΑ 30/45 - 365,680
ΒΕΑ 35/40 365,240 -
ΒΕΘ 50/70 352,700 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.231,207
UNLEADED 95 BIO 1.177,032 1.176,615
UNLEADED 100 BIO 1.241,977 1.242,384
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 920,016 919,101
HEATING GASOIL (ΧΠ) 684,485 683,468
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 921,997 924,152
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 544,798 541,238
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 605,098 601,538
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 647,953 670,551
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 594,378 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 450,572 449,545
Fuel Oil No 380 1%S 444,887 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 470,530 -
KERO SPECIAL 475,550 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 350,350 350,800
ΒΕΑ 30/45 - 366,700
ΒΕΑ 35/40 366,250 -
ΒΕΘ 50/70 353,700 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.233,994
UNLEADED 95 BIO 1.179,819 1.179,392
UNLEADED 100 BIO 1.244,907 1.245,304
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 922,203 921,277
HEATING GASOIL (ΧΠ) 686,539 685,512
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 928,790 930,946
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 551,601 548,031
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 611,901 608,331
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 654,625 677,253
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 601,212 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 452,880 451,843
Fuel Oil No 380 1%S 447,185 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 472,390 -
KERO SPECIAL 477,420 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 350,940 351,380
ΒΕΑ 30/45 - 367,310
ΒΕΑ 35/40 366,870 -
ΒΕΘ 50/70 354,290 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 17 έως 19 Απριλίου 2021

Σάββατο έως Δευτέρα, 17 έως 19 Απριλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.232,764
UNLEADED 95 BIO 1.178,588 1.178,151
UNLEADED 100 BIO 1.243,839 1.244,225
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 919,874 918,929
HEATING GASOIL (ΧΠ) 684,038 682,989
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 931,170 933,305
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 553,584 549,984
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,884 610,284
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 659,771 682,440
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 602,402 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 450,541 449,484
Fuel Oil No 380 1%S 444,897 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 468,360 -
KERO SPECIAL 473,400 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 346,610 347,040
ΒΕΑ 30/45 - 363,010
ΒΕΑ 35/40 362,590 -
ΒΕΘ 50/70 349,980 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)