ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 9th, 2021:

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.222,177
UNLEADED 95 BIO 1.167,981 1.167,564
UNLEADED 100 BIO 1.233,008 1.233,414
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 926,789 925,874
HEATING GASOIL (ΧΠ) 692,325 691,298
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.033,927 1.036,104
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 659,546 655,986
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 719,846 716,286
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 740,134 762,814
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 714,771 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 470,759 469,732
Fuel Oil No 380 1%S 466,173 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 476,640 -
KERO SPECIAL 481,680 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 353,800 354,250
ΒΕΑ 30/45 - 370,200
ΒΕΑ 35/40 369,750 -
ΒΕΘ 50/70 357,160 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO -
UNLEADED 95 BIO 1.167,981
UNLEADED 100 BIO 1.233,008
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 926,789
HEATING GASOIL (ΧΠ) 692,325
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.033,927
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 659,546
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 719,846
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 740,134
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 714,771 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 470,759
Fuel Oil No 380 1%S 466,173 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 476,640 -
KERO SPECIAL 481,680 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 353,800
ΒΕΑ 30/45 -
ΒΕΑ 35/40 369,750 -
ΒΕΘ 50/70 357,160 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)