ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου, 2021:

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.241,917
UNLEADED 95 BIO 1.187,752 1.187,294
UNLEADED 100 BIO 1.253,277 1.253,653
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 931,234 930,288
HEATING GASOIL (ΧΠ) 697,146 696,099
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 990,207 992,353
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 612,041 608,441
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 672,341 668,741
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 722,855 745,585
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 659,720 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 462,715 461,646
Fuel Oil No 380 1%S 456,765 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 481,330 -
KERO SPECIAL 486,390 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 359,080 359,510
ΒΕΑ 30/45 - 375,520
ΒΕΑ 35/40 375,090 -
ΒΕΘ 50/70 362,450 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.244,174
UNLEADED 95 BIO 1.190,009 1.189,552
UNLEADED 100 BIO 1.255,484 1.255,860
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 933,421 932,474
HEATING GASOIL (ΧΠ) 699,496 698,448
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 995,108 997,245
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 617,462 613,851
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 677,762 674,151
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 724,178 746,878
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 666,158 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 464,484 463,406
Fuel Oil No 380 1%S 458,433 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 484,200 -
KERO SPECIAL 489,250 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 360,420 360,840
ΒΕΑ 30/45 - 376,840
ΒΕΑ 35/40 376,410 -
ΒΕΘ 50/70 363,790 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.242,384
UNLEADED 95 BIO 1.188,199 1.187,762
UNLEADED 100 BIO 1.253,694 1.254,090
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 932,668 931,733
HEATING GASOIL (ΧΠ) 698,916 697,879
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 997,672 999,827
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 620,228 616,638
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 680,528 676,938
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 725,225 747,965
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 669,361 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 463,508 462,450
Fuel Oil No 380 1%S 457,437 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 483,260 -
KERO SPECIAL 488,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 359,770 360,200
ΒΕΑ 30/45 - 376,210
ΒΕΑ 35/40 375,770 -
ΒΕΘ 50/70 363,140 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 13 έως 15 Μαρτίου 2021

Σάββατο έως Δευτέρα, 13 έως 15 Μαρτίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.238,886
UNLEADED 95 BIO 1.184,711 1.184,263
UNLEADED 100 BIO 1.250,195 1.250,582
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 931,956 931,010
HEATING GASOIL (ΧΠ) 698,519 697,472
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.004,110 1.006,255
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 627,560 623,951
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 687,860 684,251
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 725,428 748,159
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 678,463 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 462,278 461,209
Fuel Oil No 380 1%S 456,124 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 482,810 -
KERO SPECIAL 487,870 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 359,020 359,460
ΒΕΑ 30/45 - 375,470
ΒΕΑ 35/40 375,040 -
ΒΕΘ 50/70 362,400 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021

Παρασκευή, 12 Μάρτιος 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.235,225
UNLEADED 95 BIO 1.181,039 1.180,582
UNLEADED 100 BIO 1.246,564 1.246,941
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 931,600 930,644
HEATING GASOIL (ΧΠ) 698,286 697,237
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.013,221 1.015,367
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 637,303 633,683
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 697,603 693,983
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 730,157 752,918
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 689,457 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 466,060 464,993
Fuel Oil No 380 1%S 460,315 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 482,540 -
KERO SPECIAL 487,610 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 359,650 360,070
ΒΕΑ 30/45 - 376,110
ΒΕΑ 35/40 375,690 -
ΒΕΘ 50/70 363,020 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.231,563
UNLEADED 95 BIO 1.177,368 1.176,931
UNLEADED 100 BIO 1.242,883 1.243,280
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 932,068 931,143
HEATING GASOIL (ΧΠ) 698,723 697,675
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.025,884 1.028,059
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 650,707 647,108
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 711,007 707,408
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 737,653 760,454
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 704,336 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 470,434 469,386
Fuel Oil No 380 1%S 465,074 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 483,040 -
KERO SPECIAL 488,110 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 360,120 360,560
ΒΕΑ 30/45 - 376,610
ΒΕΑ 35/40 376,170 -
ΒΕΘ 50/70 363,500 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021

Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.228,025
UNLEADED 95 BIO 1.173,848 1.173,401
UNLEADED 100 BIO 1.239,140 1.239,526
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 931,529 930,583
HEATING GASOIL (ΧΠ) 697,859 696,810
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.035,585 1.037,741
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 661,294 657,695
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 721,594 717,995
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 741,141 763,861
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 716,713 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 473,098 472,041
Fuel Oil No 380 1%S 468,105 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 482,670 -
KERO SPECIAL 487,730 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 359,170 359,600
ΒΕΑ 30/45 - 375,600
ΒΕΑ 35/40 375,170 -
ΒΕΘ 50/70 362,530 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.222,177
UNLEADED 95 BIO 1.167,981 1.167,564
UNLEADED 100 BIO 1.233,008 1.233,414
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 926,789 925,874
HEATING GASOIL (ΧΠ) 692,325 691,298
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.033,927 1.036,104
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 659,546 655,986
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 719,846 716,286
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 740,134 762,814
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 714,771 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 470,759 469,732
Fuel Oil No 380 1%S 466,173 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 476,640 -
KERO SPECIAL 481,680 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 353,800 354,250
ΒΕΑ 30/45 - 370,200
ΒΕΑ 35/40 369,750 -
ΒΕΘ 50/70 357,160 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO -
UNLEADED 95 BIO 1.167,981
UNLEADED 100 BIO 1.233,008
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 926,789
HEATING GASOIL (ΧΠ) 692,325
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.033,927
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 659,546
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 719,846
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 740,134
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 714,771 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 470,759
Fuel Oil No 380 1%S 466,173 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 476,640 -
KERO SPECIAL 481,680 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 353,800
ΒΕΑ 30/45 -
ΒΕΑ 35/40 369,750 -
ΒΕΘ 50/70 357,160 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)