ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 24th, 2021:

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.198,074
UNLEADED 95 BIO 1.143,970 1.143,522
UNLEADED 100 BIO 1.207,929 1.208,295
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 913,812 912,877
HEATING GASOIL (ΧΠ) 677,497 676,450
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.021,174 1.023,280
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 645,521 641,971
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 705,821 702,271
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 736,269 758,613
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 698,213 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 444,337 443,290
Fuel Oil No 380 1%S 438,855 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 450,430 -
KERO SPECIAL 455,400 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 329,650 330,070
ΒΕΑ 30/45 - 345,820
ΒΕΑ 35/40 345,400 -
ΒΕΘ 50/70 332,960 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)