ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου, 2021:

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.143,542
UNLEADED 95 BIO 1.089,449 1.088,980
UNLEADED 100 BIO 1.152,695 1.153,051
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 862,170 861,224
HEATING GASOIL (ΧΠ) 624,431 623,383
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 992,770 994,854
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 617,238 613,668
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 677,538 673,968
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 706,980 729,303
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 670,186 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 392,470 391,413
Fuel Oil No 380 1%S 388,016 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 395,310 -
KERO SPECIAL 400,280 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 301,210 301,620
ΒΕΑ 30/45 - 317,370
ΒΕΑ 35/40 316,960 -
ΒΕΘ 50/70 304,530 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.143,807
UNLEADED 95 BIO 1.089,713 1.089,255
UNLEADED 100 BIO 1.152,888 1.153,244
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 861,101 860,176
HEATING GASOIL (ΧΠ) 624,045 623,007
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 988,020 990,115
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 612,905 609,346
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 673,205 669,646
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 699,322 721,614
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 666,676 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 391,463 390,406
Fuel Oil No 380 1%S 386,948 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 394,340 -
KERO SPECIAL 399,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 301,720 302,130
ΒΕΑ 30/45 - 317,860
ΒΕΑ 35/40 317,450 -
ΒΕΘ 50/70 305,030 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.143,777
UNLEADED 95 BIO 1.089,682 1.089,234
UNLEADED 100 BIO 1.152,807 1.153,163
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 859,820 858,884
HEATING GASOIL (ΧΠ) 624,359 623,312
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 980,820 982,915
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 607,241 603,692
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 667,541 663,992
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 681,393 703,675
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,084 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 390,396 389,338
Fuel Oil No 380 1%S 385,738 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 394,400 -
KERO SPECIAL 399,360 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 301,710 302,120
ΒΕΑ 30/45 - 317,830
ΒΕΑ 35/40 317,420 -
ΒΕΘ 50/70 305,010 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.144,773
UNLEADED 95 BIO 1.090,679 1.090,211
UNLEADED 100 BIO 1.153,865 1.154,211
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 860,928 859,983
HEATING GASOIL (ΧΠ) 627,004 625,946
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 975,602 977,678
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 604,068 600,498
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,368 660,798
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 661,866 684,138
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,988 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 391,046 389,989
Fuel Oil No 380 1%S 386,155 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 397,960 -
KERO SPECIAL 402,930 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 302,970 303,360
ΒΕΑ 30/45 - 319,090
ΒΕΑ 35/40 318,690 -
ΒΕΘ 50/70 306,280 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 23 έως 25 Ιανουαρίου 2021

Σάββατο έως Δευτέρα, 23 έως 25 Ιανουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.145,139
UNLEADED 95 BIO 1.091,034 1.090,577
UNLEADED 100 BIO 1.154,251 1.154,607
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 862,404 861,457
HEATING GASOIL (ΧΠ) 629,871 628,824
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 976,945 979,020
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 606,224 602,654
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 666,524 662,954
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 657,452 679,756
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 668,792 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 391,535 390,466
Fuel Oil No 380 1%S 386,348 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 402,730 -
KERO SPECIAL 407,700 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 303,920 304,320
ΒΕΑ 30/45 - 320,050
ΒΕΑ 35/40 319,650 -
ΒΕΘ 50/70 307,230 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.144,895
UNLEADED 95 BIO 1.090,760 1.090,333
UNLEADED 100 BIO 1.154,088 1.154,465
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 863,908 862,983
HEATING GASOIL (ΧΠ) 632,028 630,991
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 980,016 982,131
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 609,600 606,061
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 669,900 666,361
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 658,357 680,741
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 672,788 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 390,965 389,928
Fuel Oil No 380 1%S 385,484 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 406,500 -
KERO SPECIAL 411,480 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 303,610 304,040
ΒΕΑ 30/45 - 319,800
ΒΕΑ 35/40 319,370 -
ΒΕΘ 50/70 306,930 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.143,512
UNLEADED 95 BIO 1.089,397 1.088,950
UNLEADED 100 BIO 1.152,746 1.153,113
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 863,898 862,962
HEATING GASOIL (ΧΠ) 632,058 631,021
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 985,051 987,156
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 613,587 610,037
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 673,887 670,337
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 670,744 693,128
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 674,681 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 389,389 388,331
Fuel Oil No 380 1%S 383,734 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 407,890 -
KERO SPECIAL 412,880 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 302,650 303,060
ΒΕΑ 30/45 - 318,840
ΒΕΑ 35/40 318,420 -
ΒΕΘ 50/70 305,970 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.141,956
UNLEADED 95 BIO 1.087,832 1.087,393
UNLEADED 100 BIO 1.151,129 1.151,506
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 863,949 863,024
HEATING GASOIL (ΧΠ) 632,160 631,122
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 989,129 991,244
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 616,425 612,885
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 676,725 673,185
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 683,498 705,882
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 675,036 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 387,609 386,561
Fuel Oil No 380 1%S 381,772 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 408,990 -
KERO SPECIAL 413,970 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 301,720 302,140
ΒΕΑ 30/45 - 317,910
ΒΕΑ 35/40 317,480 -
ΒΕΘ 50/70 305,040 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.141,773
UNLEADED 95 BIO 1.087,658 1.087,200
UNLEADED 100 BIO 1.150,916 1.151,271
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 864,162 863,227
HEATING GASOIL (ΧΠ) 632,282 631,234
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 990,289 992,383
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 617,432 613,872
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 677,732 674,172
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 685,765 708,109
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 675,728 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 386,887 385,830
Fuel Oil No 380 1%S 380,958 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 408,780 -
KERO SPECIAL 413,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 302,190 302,600
ΒΕΑ 30/45 - 318,360
ΒΕΑ 35/40 317,940 -
ΒΕΘ 50/70 305,510 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)