ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου 8th, 2020:

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.084,028
UNLEADED 95 BIO 1.029,933 1.029,476
UNLEADED 100 BIO 1.092,408 1.092,754
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 792,669 791,724
HEATING GASOIL (ΧΠ) 591,165 590,107
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 907,056 909,142
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 538,096 534,525
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,396 594,825
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 575,279 597,602
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 604,182 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 350,275 349,218
Fuel Oil No 380 1%S 345,485 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 351,020 -
KERO SPECIAL 355,990 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 260,230 264,360
ΒΕΑ 30/45 - 280,110
ΒΕΑ 35/40 275,970 -
ΒΕΘ 50/70 263,540 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).