ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου, 2020:

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.081,291
UNLEADED 95 BIO 1.027,157 1.026,709
UNLEADED 100 BIO 1.089,997 1.090,374
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 788,967 788,032
HEATING GASOIL (ΧΠ) 587,737 586,710
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 893,165 895,291
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 522,667 519,107
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,967 579,407
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 572,115 594,632
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 585,683 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 348,028 346,970
Fuel Oil No 380 1%S 343,400 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 348,490 -
KERO SPECIAL 353,500 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 256,900 261,080
ΒΕΑ 30/45 - 276,930
ΒΕΑ 35/40 272,750 -
ΒΕΘ 50/70 260,230 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.082,451
UNLEADED 95 BIO 1.028,286 1.027,839
UNLEADED 100 BIO 1.091,431 1.091,797
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 789,374 788,439
HEATING GASOIL (ΧΠ) 588,246 587,198
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 885,842 887,978
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 513,972 510,392
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,272 570,692
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,373 596,992
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,252 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 348,912 347,855
Fuel Oil No 380 1%S 344,326 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 349,040 -
KERO SPECIAL 354,070 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 258,280 262,480
ΒΕΑ 30/45 - 278,410
ΒΕΑ 35/40 274,210 -
ΒΕΘ 50/70 261,630 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.083,051
UNLEADED 95 BIO 1.028,866 1.028,429
UNLEADED 100 BIO 1.092,224 1.092,611
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 789,964 789,038
HEATING GASOIL (ΧΠ) 589,121 588,073
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 872,418 874,574
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 498,340 494,761
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 558,640 555,061
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 576,418 599,127
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 554,196 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 348,882 347,834
Fuel Oil No 380 1%S 344,193 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 349,350 -
KERO SPECIAL 354,400 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 259,160 263,380
ΒΕΑ 30/45 - 279,370
ΒΕΑ 35/40 275,150 -
ΒΕΘ 50/70 262,530 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.084,597
UNLEADED 95 BIO 1.030,441 1.029,974
UNLEADED 100 BIO 1.093,912 1.094,268
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 791,204 790,248
HEATING GASOIL (ΧΠ) 590,178 589,110
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 860,031 862,157
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 483,828 480,207
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 544,128 540,507
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 578,950 601,660
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,422 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 350,102 349,024
Fuel Oil No 380 1%S 345,404 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 349,560 -
KERO SPECIAL 354,620 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 262,550 266,760
ΒΕΑ 30/45 - 282,770
ΒΕΑ 35/40 278,560 -
ΒΕΘ 50/70 265,920 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).