ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 29th, 2020:

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.058,806
UNLEADED 95 BIO 1.004,589 1.004,142
UNLEADED 100 BIO 1.068,295 1.068,681
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 747,850 746,894
HEATING GASOIL (ΧΠ) 541,128 540,071
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 860,936 863,112
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 484,703 481,072
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,003 541,372
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 580,068 603,042
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 536,236 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 317,141 316,074
Fuel Oil No 380 1%S 314,894 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 291,770 -
KERO SPECIAL 296,880 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 248,000 252,280
ΒΕΑ 30/45 - 268,450
ΒΕΑ 35/40 264,170 -
ΒΕΘ 50/70 251,410 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.063,362
UNLEADED 95 BIO 1.009,176 1.008,709
UNLEADED 100 BIO 1.072,820 1.073,197
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 751,358 750,392
HEATING GASOIL (ΧΠ) 544,942 543,874
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 866,163 868,309
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 490,286 486,645
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 550,586 546,945
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,744 605,636
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 542,552 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 320,792 319,715
Fuel Oil No 380 1%S 318,453 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 297,630 -
KERO SPECIAL 302,720 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,190 256,440
ΒΕΑ 30/45 - 272,580
ΒΕΑ 35/40 268,330 -
ΒΕΘ 50/70 255,590 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).