ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 16th, 2020:

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.077,122
UNLEADED 95 BIO 1.022,885 1.022,448
UNLEADED 100 BIO 1.087,079 1.087,485
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 759,800 758,844
HEATING GASOIL (ΧΠ) 555,834 554,786
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 890,327 892,514
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 516,687 513,056
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 576,987 573,356
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 591,266 614,332
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,418 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 321,596 320,528
Fuel Oil No 380 1%S 318,077 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 301,990 -
KERO SPECIAL 307,120 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 241,790 246,090
ΒΕΑ 30/45 - 262,330
ΒΕΑ 35/40 258,030 -
ΒΕΘ 50/70 245,210 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).