ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 12th, 2020:

Σάββατο έως Δευτέρα , 10 έως 12 Οκτωβρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα , 10 έως 12 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.082,614
UNLEADED 95 BIO 1.028,397 1.027,940
UNLEADED 100 BIO 1.092,550 1.092,937
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 761,305 760,338
HEATING GASOIL 689,444 688,386
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 886,555 888,730
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 514,470 510,830
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,770 571,130
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 576,610 599,616
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,312 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 325,867 324,800
Fuel Oil No 380 1%S 322,430 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 302,230 -
KERO SPECIAL 307,340 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,390 240,660
ΒΕΑ 30/45 - 256,870
ΒΕΑ 35/40 252,590 -
ΒΕΘ 50/70 239,800 -