ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 9th, 2020:

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.082,838
UNLEADED 95 BIO 1.028,601 1.028,163
UNLEADED 100 BIO 1.092,794 1.093,201
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 757,776 756,820
HEATING GASOIL 686,352 685,294
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 884,062 886,259
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 512,375 508,754
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 572,675 569,054
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 571,312 594,348
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,021 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 323,253 322,196
Fuel Oil No 380 1%S 319,918 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 299,390 -
KERO SPECIAL 304,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 234,320 238,610
ΒΕΑ 30/45 - 254,820
ΒΕΑ 35/40 250,540 -
ΒΕΘ 50/70 237,730 -