ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου 6th, 2020:

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.076,339
UNLEADED 95 BIO 1.022,112 1.021,655
UNLEADED 100 BIO 1.086,398 1.086,783
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 747,779 746,813
HEATING GASOIL 676,131 675,063
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 867,973 870,150
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 495,575 491,914
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 555,875 552,214
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 560,247 583,334
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 554,786 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 312,443 311,365
Fuel Oil No 380 1%S 309,219 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 281,390 -
KERO SPECIAL 286,530 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,720 234,010
ΒΕΑ 30/45 - 250,270
ΒΕΑ 35/40 245,990 -
ΒΕΘ 50/70 233,140 -