ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου, 2020:

Σάββατο έως Δευτέρα, 17 έως 19 Οκτωβρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 17 έως 19 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.077,265
UNLEADED 95 BIO 1.023,048 1.022,581
UNLEADED 100 BIO 1.087,323 1.087,689
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 760,980 760,003
HEATING GASOIL (ΧΠ) 556,973 555,896
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 891,201 893,368
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 517,247 513,575
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 577,547 573,875
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 594,368 617,423
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,346 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 326,050 324,962
Fuel Oil No 380 1%S 322,836 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 304,460 -
KERO SPECIAL 309,600 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 246,870 251,140
ΒΕΑ 30/45 - 267,400
ΒΕΑ 35/40 263,130 -
ΒΕΘ 50/70 250,290 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους). 

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.077,122
UNLEADED 95 BIO 1.022,885 1.022,448
UNLEADED 100 BIO 1.087,079 1.087,485
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 759,800 758,844
HEATING GASOIL (ΧΠ) 555,834 554,786
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 890,327 892,514
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 516,687 513,056
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 576,987 573,356
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 591,266 614,332
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,418 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 321,596 320,528
Fuel Oil No 380 1%S 318,077 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 301,990 -
KERO SPECIAL 307,120 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 241,790 246,090
ΒΕΑ 30/45 - 262,330
ΒΕΑ 35/40 258,030 -
ΒΕΘ 50/70 245,210 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.078,830
UNLEADED 95 BIO 1.024,604 1.024,157
UNLEADED 100 BIO 1.088,696 1.089,092
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 760,847 759,891
HEATING GASOIL (ΧΠ) 557,177 556,119
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 884,815 887,002
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 510,901 507,270
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 571,201 567,570
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 587,706 610,711
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 567,072 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 321,860 320,792
Fuel Oil No 380 1%S 318,209 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 301,690 -
KERO SPECIAL 306,810 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 240,450 244,730
ΒΕΑ 30/45 - 260,940
ΒΕΑ 35/40 256,650 -
ΒΕΘ 50/70 243,860 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

 

 

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.080,020
UNLEADED 95 BIO 1.025,784 1.025,346
UNLEADED 100 BIO 1.089,876 1.090,282
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 761,203 760,267
HEATING GASOIL 688,650 687,613
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 886,005 888,212
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 512,731 509,121
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,031 569,421
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 584,452 607,487
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 570,174 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 322,013 320,955
Fuel Oil No 380 1%S 318,281 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 301,270 -
KERO SPECIAL 306,390 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,290 242,580
ΒΕΑ 30/45 - 258,780
ΒΕΑ 35/40 254,490 -
ΒΕΘ 50/70 241,700 -

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.080,427
UNLEADED 95 BIO 1.026,211 1.025,753
UNLEADED 100 BIO 1.090,333 1.090,709
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 760,278 759,311
HEATING GASOIL 688,081 687,013
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 885,109 887,286
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 512,335 508,694
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 572,635 568,994
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 579,987 602,992
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 570,804 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 322,297 321,230
Fuel Oil No 380 1%S 318,666 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 300,010 -
KERO SPECIAL 305,130 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,050 240,320
ΒΕΑ 30/45 - 256,530
ΒΕΑ 35/40 252,260 -
ΒΕΘ 50/70 239,460 -

Σάββατο έως Δευτέρα , 10 έως 12 Οκτωβρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα , 10 έως 12 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.082,614
UNLEADED 95 BIO 1.028,397 1.027,940
UNLEADED 100 BIO 1.092,550 1.092,937
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 761,305 760,338
HEATING GASOIL 689,444 688,386
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 886,555 888,730
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 514,470 510,830
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,770 571,130
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 576,610 599,616
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,312 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 325,867 324,800
Fuel Oil No 380 1%S 322,430 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 302,230 -
KERO SPECIAL 307,340 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,390 240,660
ΒΕΑ 30/45 - 256,870
ΒΕΑ 35/40 252,590 -
ΒΕΘ 50/70 239,800 -

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.082,838
UNLEADED 95 BIO 1.028,601 1.028,163
UNLEADED 100 BIO 1.092,794 1.093,201
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 757,776 756,820
HEATING GASOIL 686,352 685,294
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 884,062 886,259
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 512,375 508,754
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 572,675 569,054
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 571,312 594,348
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,021 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 323,253 322,196
Fuel Oil No 380 1%S 319,918 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 299,390 -
KERO SPECIAL 304,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 234,320 238,610
ΒΕΑ 30/45 - 254,820
ΒΕΑ 35/40 250,540 -
ΒΕΘ 50/70 237,730 -

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.078,882
UNLEADED 95 BIO 1.024,655 1.024,198
UNLEADED 100 BIO 1.088,838 1.089,224
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 752,619 751,664
HEATING GASOIL 681,236 680,178
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 876,099 878,286
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 504,361 500,721
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 564,661 561,021
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 563,725 586,770
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 564,895 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 318,809 317,741
Fuel Oil No 380 1%S 315,626 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 292,570 -
KERO SPECIAL 297,700 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 230,920 235,200
ΒΕΑ 30/45 - 251,430
ΒΕΑ 35/40 247,150 -
ΒΕΘ 50/70 234,340 -

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.076,827
UNLEADED 95 BIO 1.022,621 1.022,154
UNLEADED 100 BIO 1.086,804 1.087,170
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 749,975 748,999
HEATING GASOIL 678,348 677,260
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 871,604 873,761
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 499,693 496,022
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 559,993 556,322
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 560,491 583,506
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 559,871 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 315,402 314,314
Fuel Oil No 380 1%S 312,209 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 286,720 -
KERO SPECIAL 291,840 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,580 233,840
ΒΕΑ 30/45 - 250,080
ΒΕΑ 35/40 245,810 -
ΒΕΘ 50/70 232,990 -