ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου, 2020:

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.052,755
UNLEADED 95 BIO 998,539 998,081
UNLEADED 100 BIO 1.062,355 1.062,741
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 743,009 742,064
HEATING GASOIL (ΧΠ) 536,003 534,945
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 854,824 857,010
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 478,103 474,472
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 538,403 534,772
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 577,323 600,368
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 528,670 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 311,975 310,917
Fuel Oil No 380 1%S 309,809 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 284,550 -
KERO SPECIAL 289,670 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 242,670 246,950
ΒΕΑ 30/45 - 263,180
ΒΕΑ 35/40 258,900 -
ΒΕΘ 50/70 246,090 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.058,806
UNLEADED 95 BIO 1.004,589 1.004,142
UNLEADED 100 BIO 1.068,295 1.068,681
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 747,850 746,894
HEATING GASOIL (ΧΠ) 541,128 540,071
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 860,936 863,112
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 484,703 481,072
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,003 541,372
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 580,068 603,042
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 536,236 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 317,141 316,074
Fuel Oil No 380 1%S 314,894 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 291,770 -
KERO SPECIAL 296,880 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 248,000 252,280
ΒΕΑ 30/45 - 268,450
ΒΕΑ 35/40 264,170 -
ΒΕΘ 50/70 251,410 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.063,362
UNLEADED 95 BIO 1.009,176 1.008,709
UNLEADED 100 BIO 1.072,820 1.073,197
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 751,358 750,392
HEATING GASOIL (ΧΠ) 544,942 543,874
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 866,163 868,309
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 490,286 486,645
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 550,586 546,945
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,744 605,636
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 542,552 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 320,792 319,715
Fuel Oil No 380 1%S 318,453 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 297,630 -
KERO SPECIAL 302,720 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,190 256,440
ΒΕΑ 30/45 - 272,580
ΒΕΑ 35/40 268,330 -
ΒΕΘ 50/70 255,590 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.063,698
UNLEADED 95 BIO 1.009,501 1.009,034
UNLEADED 100 BIO 1.073,125 1.073,501
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 751,013 750,057
HEATING GASOIL (ΧΠ) 544,647 543,589
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 866,275 868,442
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 490,458 486,817
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 550,758 547,117
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,551 605,443
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 542,806 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 320,548 319,480
Fuel Oil No 380 1%S 318,229 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 297,500 -
KERO SPECIAL 302,600 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,620 256,870
ΒΕΑ 30/45 - 273,000
ΒΕΑ 35/40 268,750 -
ΒΕΘ 50/70 256,020 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Σάββατο έως Δευτέρα, 24 έως 26 Οκτωβρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 24 έως 26 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.067,522
UNLEADED 95 BIO 1.013,315 1.012,858
UNLEADED 100 BIO 1.077,000 1.077,386
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 753,881 752,945
HEATING GASOIL (ΧΠ) 547,728 546,671
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 870,638 872,814
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 495,035 491,415
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 555,335 551,715
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 585,326 608,240
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 547,840 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 323,823 322,756
Fuel Oil No 380 1%S 321,463 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 300,050 -
KERO SPECIAL 305,140 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 254,410 258,670
ΒΕΑ 30/45 - 274,810
ΒΕΑ 35/40 270,550 -
ΒΕΘ 50/70 257,810 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.069,526
UNLEADED 95 BIO 1.015,319 1.014,862
UNLEADED 100 BIO 1.079,116 1.079,502
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 755,070 754,115
HEATING GASOIL (ΧΠ) 549,142 548,084
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 872,478 874,645
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 496,987 493,358
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 557,287 553,658
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 586,415 609,348
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 550,007 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 325,501 324,423
Fuel Oil No 380 1%S 323,141 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 300,130 -
KERO SPECIAL 305,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 254,160 258,420
ΒΕΑ 30/45 - 274,580
ΒΕΑ 35/40 270,320 -
ΒΕΘ 50/70 257,560 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.070,837
UNLEADED 95 BIO 1.016,631 1.016,173
UNLEADED 100 BIO 1.080,560 1.080,926
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 756,352 755,386
HEATING GASOIL (ΧΠ) 551,125 550,058
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 874,848 877,015
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 499,460 495,809
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 559,760 556,109
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 588,073 611,037
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 552,681 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 326,630 325,552
Fuel Oil No 380 1%S 324,158 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 300,640 -
KERO SPECIAL 305,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,940 257,210
ΒΕΑ 30/45 - 273,390
ΒΕΑ 35/40 269,130 -
ΒΕΘ 50/70 256,350 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.073,868
UNLEADED 95 BIO 1.019,641 1.019,184
UNLEADED 100 BIO 1.083,794 1.084,180
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 759,474 758,518
HEATING GASOIL (ΧΠ) 554,675 553,617
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 886,046 888,222
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 511,521 507,870
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 571,821 568,170
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 593,218 616,273
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 566,462 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 328,888 327,809
Fuel Oil No 380 1%S 326,223 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 303,590 -
KERO SPECIAL 308,710 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 251,520 255,800
ΒΕΑ 30/45 - 272,040
ΒΕΑ 35/40 267,760 -
ΒΕΘ 50/70 254,940 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.076,309
UNLEADED 95 BIO 1.022,082 1.021,624
UNLEADED 100 BIO 1.086,346 1.086,722
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 760,980 760,013
HEATING GASOIL (ΧΠ) 556,607 555,529
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 889,513 891,690
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 515,182 511,521
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 575,482 571,821
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 595,345 618,420
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 570,520 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 328,735 327,647
Fuel Oil No 380 1%S 325,827 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 305,260 -
KERO SPECIAL 310,390 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 250,180 254,460
ΒΕΑ 30/45 - 270,720
ΒΕΑ 35/40 266,440 -
ΒΕΘ 50/70 253,600 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).