ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου, 2020:

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO -
UNLEADED 95 BIO 1.016,631
UNLEADED 100 BIO 1.080,560
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 756,352
HEATING GASOIL (ΧΠ) 551,125
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 874,848
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 499,460
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 559,760
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 588,073
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 552,681 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 326,630
Fuel Oil No 380 1%S 324,158 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 300,640 -
KERO SPECIAL 305,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,940
ΒΕΑ 30/45 -
ΒΕΑ 35/40 269,130 -
ΒΕΘ 50/70 256,350 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.073,868
UNLEADED 95 BIO 1.019,641 1.019,184
UNLEADED 100 BIO 1.083,794 1.084,180
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 759,474 758,518
HEATING GASOIL (ΧΠ) 554,675 553,617
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 886,046 888,222
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 511,521 507,870
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 571,821 568,170
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 593,218 616,273
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 566,462 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 328,888 327,809
Fuel Oil No 380 1%S 326,223 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 303,590 -
KERO SPECIAL 308,710 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 251,520 255,800
ΒΕΑ 30/45 - 272,040
ΒΕΑ 35/40 267,760 -
ΒΕΘ 50/70 254,940 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.076,309
UNLEADED 95 BIO 1.022,082 1.021,624
UNLEADED 100 BIO 1.086,346 1.086,722
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 760,980 760,013
HEATING GASOIL (ΧΠ) 556,607 555,529
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 889,513 891,690
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 515,182 511,521
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 575,482 571,821
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 595,345 618,420
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 570,520 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 328,735 327,647
Fuel Oil No 380 1%S 325,827 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 305,260 -
KERO SPECIAL 310,390 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 250,180 254,460
ΒΕΑ 30/45 - 270,720
ΒΕΑ 35/40 266,440 -
ΒΕΘ 50/70 253,600 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

 

Σάββατο έως Δευτέρα, 17 έως 19 Οκτωβρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 17 έως 19 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.077,265
UNLEADED 95 BIO 1.023,048 1.022,581
UNLEADED 100 BIO 1.087,323 1.087,689
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 760,980 760,003
HEATING GASOIL (ΧΠ) 556,973 555,896
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 891,201 893,368
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 517,247 513,575
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 577,547 573,875
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 594,368 617,423
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,346 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 326,050 324,962
Fuel Oil No 380 1%S 322,836 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 304,460 -
KERO SPECIAL 309,600 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 246,870 251,140
ΒΕΑ 30/45 - 267,400
ΒΕΑ 35/40 263,130 -
ΒΕΘ 50/70 250,290 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους). 

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.077,122
UNLEADED 95 BIO 1.022,885 1.022,448
UNLEADED 100 BIO 1.087,079 1.087,485
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 759,800 758,844
HEATING GASOIL (ΧΠ) 555,834 554,786
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 890,327 892,514
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 516,687 513,056
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 576,987 573,356
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 591,266 614,332
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,418 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 321,596 320,528
Fuel Oil No 380 1%S 318,077 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 301,990 -
KERO SPECIAL 307,120 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 241,790 246,090
ΒΕΑ 30/45 - 262,330
ΒΕΑ 35/40 258,030 -
ΒΕΘ 50/70 245,210 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.078,830
UNLEADED 95 BIO 1.024,604 1.024,157
UNLEADED 100 BIO 1.088,696 1.089,092
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 760,847 759,891
HEATING GASOIL (ΧΠ) 557,177 556,119
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 884,815 887,002
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 510,901 507,270
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 571,201 567,570
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 587,706 610,711
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 567,072 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 321,860 320,792
Fuel Oil No 380 1%S 318,209 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 301,690 -
KERO SPECIAL 306,810 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 240,450 244,730
ΒΕΑ 30/45 - 260,940
ΒΕΑ 35/40 256,650 -
ΒΕΘ 50/70 243,860 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

 

 

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.080,020
UNLEADED 95 BIO 1.025,784 1.025,346
UNLEADED 100 BIO 1.089,876 1.090,282
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 761,203 760,267
HEATING GASOIL 688,650 687,613
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 886,005 888,212
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 512,731 509,121
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,031 569,421
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 584,452 607,487
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 570,174 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 322,013 320,955
Fuel Oil No 380 1%S 318,281 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 301,270 -
KERO SPECIAL 306,390 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,290 242,580
ΒΕΑ 30/45 - 258,780
ΒΕΑ 35/40 254,490 -
ΒΕΘ 50/70 241,700 -

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.080,427
UNLEADED 95 BIO 1.026,211 1.025,753
UNLEADED 100 BIO 1.090,333 1.090,709
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 760,278 759,311
HEATING GASOIL 688,081 687,013
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 885,109 887,286
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 512,335 508,694
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 572,635 568,994
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 579,987 602,992
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 570,804 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 322,297 321,230
Fuel Oil No 380 1%S 318,666 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 300,010 -
KERO SPECIAL 305,130 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,050 240,320
ΒΕΑ 30/45 - 256,530
ΒΕΑ 35/40 252,260 -
ΒΕΘ 50/70 239,460 -

Σάββατο έως Δευτέρα , 10 έως 12 Οκτωβρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα , 10 έως 12 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.082,614
UNLEADED 95 BIO 1.028,397 1.027,940
UNLEADED 100 BIO 1.092,550 1.092,937
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 761,305 760,338
HEATING GASOIL 689,444 688,386
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 886,555 888,730
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 514,470 510,830
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,770 571,130
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 576,610 599,616
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,312 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 325,867 324,800
Fuel Oil No 380 1%S 322,430 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 302,230 -
KERO SPECIAL 307,340 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,390 240,660
ΒΕΑ 30/45 - 256,870
ΒΕΑ 35/40 252,590 -
ΒΕΘ 50/70 239,800 -