ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 16th, 2020:

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.072,332
UNLEADED 95 BIO 1.018,136 1.017,689
UNLEADED 100 BIO 1.081,719 1.082,095
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 739,185 738,219
HEATING GASOIL 668,046 666,988
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 786,980 789,126
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 409,130 405,499
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 469,430 465,799
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 517,411 540,233
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 457,429 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 292,387 291,320
Fuel Oil No 380 1%S 288,136 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 258,780 -
KERO SPECIAL 263,860 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 226,660 230,900
ΒΕΑ 30/45 - 246,990
ΒΕΑ 35/40 242,750 -
ΒΕΘ 50/70 230,050 -