ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 10th, 2020:

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.077,488
UNLEADED 95 BIO 1.023,272 1.022,824
UNLEADED 100 BIO 1.087,231 1.087,628
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 744,666 743,711
HEATING GASOIL 673,029 671,972
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 776,637 778,813
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 400,372 396,743
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 460,672 457,043
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 496,003 518,967
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 451,845 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 296,578 295,500
Fuel Oil No 380 1%S 292,153 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 259,920 -
KERO SPECIAL 265,030 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 233,810 238,080
ΒΕΑ 30/45 - 254,250
ΒΕΑ 35/40 249,980 -
ΒΕΘ 50/70 237,210 -