ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 4th, 2020:

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.088,126
UNLEADED 95 BIO 1.033,951 1.033,492
UNLEADED 100 BIO 1.097,573 1.097,950
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 764,803 763,848
HEATING GASOIL 691,641 690,582
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 772,040 774,186
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 392,939 389,328
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 453,239 449,628
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 511,188 533,948
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 438,757 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 316,155 315,087
Fuel Oil No 380 1%S 311,517 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 284,050 -
KERO SPECIAL 289,120 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 243,570 247,800
ΒΕΑ 30/45 - 263,850
ΒΕΑ 35/40 259,620 -
ΒΕΘ 50/70 246,950 -